Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.14 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK
Advisory ID   : NCSC-2018-0939
Versie     : 1.14
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149,
         CVE-2018-3150, CVE-2018-3157, CVE-2018-3169,
         CVE-2018-3180, CVE-2018-3183, CVE-2018-3209,
         CVE-2018-3211, CVE-2018-3214, CVE-2018-13785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190211
Toepassing   : IBM DB2
         IBM SPSS
         IBM Tivoli Monitoring
         IBM WebSphere Application Server
         Oracle Java
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    :
Platform(s)   : AIX
         CentOS
         Debian
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat
         Ubuntu

Update
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IBM Tivoli Monitoring. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het verkrijgen of
  manipuleren van gevoelige data, het verkrijgen van verhoogde rechten
  of het (deels) uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval op de
  betreffende component.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component:

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Component              |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-13785 | 3,70 | Deployment (libpng)         |
  | CVE-2018-3136 | 3,40 | Security              |
  | CVE-2018-3139 | 3,10 | Networking             |
  | CVE-2018-3149 | 8,30 | JNDI                |
  | CVE-2018-3150 | 3,70 | Utility               |
  | CVE-2018-3157 | 3,70 | Sound                |
  | CVE-2018-3169 | 8,30 | Hotspot               |
  | CVE-2018-3180 | 5,60 | JSSE                |
  | CVE-2018-3183 | 9,00 | Scripting              |
  | CVE-2018-3209 | 8,30 | JavaFX               |
  | CVE-2018-3211 | 6,60 | Serviceability           |
  | CVE-2018-3214 | 5,30 | Sound                |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  ​https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuoct2018-4428296.html

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October
   /023068.html

  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October
   /023069.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4326

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met de kenmerken
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183, CVE-2018-3214 en CVE-2018-13785 van
  IBM SDK Java Technology Edition in IBM Tivoli Monitoring en IBM AIX
  6.1, 7.1 en 7.2 te verhelpen. Daarnaast heeft IBM ook updates
  uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-3180 in IBM
  WebSphere Application Server en IBM Db2 te verhelpen. Daarnaast zijn
  er ook updates beschikbaar voor IBM WebSphere Application Server
  voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-3139. Daarnaast zijn er
  ook updates beschikbaar voor IBM SPSS voor de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2018-3139 en CVE-2018-3180.

  Voor meer informatie zie:

  IBM AIX:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10787833

  IBM Db2:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10741443

  IBM SPSS:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-ibm-spss-statistics-is-affected-by-cve-201
   8-3139-and-cve-2018-3180-vulnerabilities/

  IBM Tivoli Monitoring:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10796308

  IBM WebSphere Application Server:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10739985

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-3136, CVE-2018-3139,
  CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3214 en
  CVE-2018-13785 te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en OpenSUSE Leap
  15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates
  handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  CVE-2018-3136:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3136.html

  CVE-2018-3139:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3139.html

  CVE-2018-3149:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3149.html

  CVE-2018-3150:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3150.html

  CVE-2018-3157:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3157.html

  CVE-2018-3169:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3169.html

  CVE-2018-3180:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3180.html

  CVE-2018-3183:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3183.html

  OpenJDK 1.7.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00012.html

  OpenJDK 1.8.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00008.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136, CVE-2018-3139,
  CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en
  CVE-2018-3214 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2943.html

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3521.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden in Oracle Java SE met kenmerk
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214 te verhelpen.

  Er is ook een update beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheden in OpenJDK 11 met kenmerk
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3150,
  CVE-2018-3169, CVE-2018-3180 en CVE-2018-3183 te verhelpen.

  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2943

  Red Hat Enterprise Linux 7
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2942

  OpenJDK versie 11
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3521

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en
  18.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136,
  CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3150, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214 te verhelpen.
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180. Canonical heeft ook updates beschikbaar gesteld voor
  Ubuntu 14.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136,
  CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169 en CVE-2018-3180 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  Ubuntu 16.04 LTS en 18.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/3804-1/

  Ubuntu 14.04 LTS
  https://usn.ubuntu.com/3824-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGFpNn+MTEyIH2VcAQqHGAwAg7nMS1/BiVnt+LBfGVnvD1yEqqzS4I/L
GsBVanQazB0iaLJy3S4xHt26AzChZKTg+goE787mEeFToitxNak7Ck4xHsrS7deU
Bsjxtw65xWg5ik1cNan00kGF4WhQd0R9pDtbNE1jSWTAnlVPZikhwFAe8sXXdKfU
GwURHCvRmPeGr7t1OSrLJEuZ2B1n0vfW8MFR8u6duZSp84kMuV/axy4c6HTC90ry
ib/DCWv0zhV65ubaCLcUHaCM+sQDvSjtGKQi1gIFp2itZYi0lt6YEo7ZntYdUunu
TGBkYxi2aIPar5AHCxhutj4WwTGKq3ht+1yCfLeO7tg4ofcuTAWd5JxZQZR0vNxq
bbcrLQaovwl6p4Rd/3DiKc3vWm0bf3MWmgYCZ/1S1h4DHuqUHDFSu7FPYYnFfVIS
cGs1+gbQyfkjX0gGGMpDYMXB26BbmTgMZd+1+lVb1tlINpJUFd372UW2DZaOROZl
BO0WQSfJwxkTG+bvXDKQbest8zg5fKmC
=TluT
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig