Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.16 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en OpenJDK
Advisory ID   : NCSC-2018-0939
Versie     : 1.16
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149,
         CVE-2018-3150, CVE-2018-3157, CVE-2018-3169,
         CVE-2018-3180, CVE-2018-3183, CVE-2018-3209,
         CVE-2018-3211, CVE-2018-3214, CVE-2018-13785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190612
Toepassing   : IBM DB2
         IBM Rational ClearCase
         IBM SPSS
         IBM Tivoli Enterprise Monitoring
         IBM WebSphere Application Server
         Oracle Java
         Oracle OpenJDK
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         CentOS
         Debian
         IBM AIX
         IBM z/OS
         OpenSUSE
         Oracle
         Red Hat Desktop
         Red Hat Enterprise Linux
         Red Hat Linux

Update
  IBM heeft updates uitgebracht voor de kwetsbaarheden in IBM z/OS met
  de kenmerken CVE-2018-13785, CVE-2018-3136, CVE-2018-3139,
  CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en
  CVE-2018-3214. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze
  kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het verkrijgen of
  manipuleren van gevoelige data, het verkrijgen van verhoogde rechten
  of het (deels) uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval op de
  betreffende component.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component:

  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Component              |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2018-13785 | 3,70 | Deployment (libpng)         |
  | CVE-2018-3136 | 3,40 | Security              |
  | CVE-2018-3139 | 3,10 | Networking             |
  | CVE-2018-3149 | 8,30 | JNDI                |
  | CVE-2018-3150 | 3,70 | Utility               |
  | CVE-2018-3157 | 3,70 | Sound                |
  | CVE-2018-3169 | 8,30 | Hotspot               |
  | CVE-2018-3180 | 5,60 | JSSE                |
  | CVE-2018-3183 | 9,00 | Scripting              |
  | CVE-2018-3209 | 8,30 | JavaFX               |
  | CVE-2018-3211 | 6,60 | Serviceability           |
  | CVE-2018-3214 | 5,30 | Sound                |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  ​https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory
   /cpuoct2018-4428296.html

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October
   /023068.html

  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October
   /023069.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4326

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met de kenmerken
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183, CVE-2018-3214 en CVE-2018-13785 van
  IBM SDK Java Technology Edition in IBM Tivoli Monitoring en IBM AIX
  6.1, 7.1 en 7.2 te verhelpen.

  Daarnaast heeft IBM ook updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2018-3180 in IBM WebSphere Application Server en IBM Db2
  te verhelpen.

  Daarnaast zijn er ook updates beschikbaar voor IBM WebSphere
  Application Server voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-3139.

  Daarnaast zijn er ook updates beschikbaar voor IBM SPSS voor de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3139 en CVE-2018-3180.

  Ook zijn er updates voor de kwetsbaarheden in IBM Rational ClearCase
  met kenmerk CVE-2018-3180, CVE-2018-3139.

  Tot slot zijn er updates voor de kwetsbaarheden in IBM z/OS met
  kenmerk CVE-2018-13785, CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149,
  CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214.


  Voor meer informatie zie:

  IBM AIX:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10787833

  IBM Db2:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10741443

  IBM SPSS:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-ibm-spss-statistics-is-affected-by-cve-201
   8-3139-and-cve-2018-3180-vulnerabilities/

  IBM Tivoli Monitoring:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10796308

  IBM WebSphere Application Server:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10739985

  IBM Rational ClearCase:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10875314

  IBM z/OS:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10871998

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-3136, CVE-2018-3139,
  CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3214 en
  CVE-2018-13785 te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en OpenSUSE Leap
  15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates
  handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  CVE-2018-3136:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3136.html

  CVE-2018-3139:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3139.html

  CVE-2018-3149:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3149.html

  CVE-2018-3150:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3150.html

  CVE-2018-3157:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3157.html

  CVE-2018-3169:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3169.html

  CVE-2018-3180:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3180.html

  CVE-2018-3183:
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3183.html

  OpenJDK 1.7.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00012.html

  OpenJDK 1.8.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00008.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136, CVE-2018-3139,
  CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en
  CVE-2018-3214 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2943.html

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3521.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden in Oracle Java SE met kenmerk
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214 te verhelpen.

  Er is ook een update beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheden in OpenJDK 11 met kenmerk
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3150,
  CVE-2018-3169, CVE-2018-3180 en CVE-2018-3183 te verhelpen.

  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2943

  Red Hat Enterprise Linux 7
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2942

  OpenJDK versie 11
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3521

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en
  18.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136,
  CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3150, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214 te verhelpen.
  CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169,
  CVE-2018-3180. Canonical heeft ook updates beschikbaar gesteld voor
  Ubuntu 14.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136,
  CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169 en CVE-2018-3180 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  Ubuntu 16.04 LTS en 18.04 LTS:
  https://usn.ubuntu.com/3804-1/

  Ubuntu 14.04 LTS
  https://usn.ubuntu.com/3824-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQEKBX+MTEyIH2VcAQpeiAv+OiAE/I3PafWjktMymaNpY8p3m7Fn9LSR
/ya5/vhv275Wwb9i/Tu/aG1Pws4NooWf9TvD3cgPXKZ9wdIUh/walHTeuZCPJ/36
qo8vMS6O4ysxiLu4PegM9GumMvYXTh1c6elqi/i409RDICDQHGUOe5/YxQvfNmp2
8XnBFTxYvAb6n07mi+/vQQI43VY2nbudy3WFlLV7//U10Rtlp0ej45Q4lnL0PHuf
kqzSomPL/1Q9QOQyxBpJPr5p1Xpfawscvxr0IkQ5WSyq07HPySicmw48ZsChJ7Yi
H9vrfVBoz2RJU1eZPAkYG40QNeeIt8Eig1oqrc/TOcQZ/IldKKuWCYKt3EssgE51
zblpdHyIW+Qzlr7qpXo9FBuvL6HjA+7eU0MYH/Csyhh0+XMcDQXqkvV9ntMYYmVe
rB/Vhwt3BHIrwPhRRRMkj/K1d7L7gJec5xgCy9uBF08n7PSdBfHJKgFT9pkZD0Pq
C3bFi8YV11N/us7lAoHqJjPTuimL3WVW
=7j+v
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig