Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ruby

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ruby
Advisory ID   : NCSC-2018-0951
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16395, CVE-2018-16396, cve-2018-16395,
         cve-2018-16396
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : Ruby
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Fedora Project Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Ruby waardoor het
  mogelijk is voor kwaadwillende om beveiligingsmaatregelen te
  omzeilen. Enerzijds bevindt de kwetsbaarheid in de vergelijking van
  X509 certificaten waardoor het mogelijk is dat ongelijke
  certificaten worden gevalideerd als gelijk. 
  
  Anderzijds is er een kwetsbaarheid verholpen waardoor het mogelijk
  was dat bepaalde input validatie van text niet goed werd uitgevoerd.
  Deze kwetsbaarheid is gerelateerd tot de Array#pack en String#unpack
  functies.
  
  Deze kwetsbaarheden zijn wellicht op afstand te misbruiken wanneer
  de hierboven genoemde functionaliteit via het internet beïnvloed kan
  worden. 

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates beschikbaar gesteld door de ontwikkelaars van Ruby
  om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
  
  Ruby 2.3.8:
  https://www.ruby-lang.org/en/news/2018/10/17/ruby-2-3-8-released/
  
  Ruby 2.4.5:
  https://www.ruby-lang.org/en/news/2018/10/17/ruby-2-4-5-released/
  
  Ruby 2.5.2:
  https://www.ruby-lang.org/en/news/2018/10/17/ruby-2-5-2-released/
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /RL3AHT7GBS7L62TWPXT6KRR24HC2DTY4/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3808-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WZwyZzjw7WtN6KAQj1Iwv/doO/R5tF6ED8cyccfRvZ5wXqrKLjrORH
xHz3UEtRNsJ98fT9JpQgLKKnoVFddtE2C+DIqcRfS0JXBQI2+OOvffRuBF42KcWW
G6cKjS/W2DzZLScche4p5hUQrWA8+bYAzhL4ZJk0L72DdI+EE1/A0YzdpvosO9Ny
VcJSXganRuzRgvBy3vqoJJ9rt7VJQhB6sLQqt+CUe/zj2AY+YQpDmjoumJjyc5B+
h2bKn9kq+rKPxxk4zJwwYv5z8hBnTXGEyRFIZottam7VRcnkzes0A+X3SV90qeLt
M9ODMKGkcVKsvzvpYgLI0t8OjMZDEWBlsTr56GEmL29VlBfV9cXchTi1inojsyS+
3sAQMlNO1AFM3e/uWGMcl9RwWv/47gY9e/i6ukkrZWz4Nuk6TMehFUddgFDUH7NB
QwB6eFXr/3ae1bXlEpjjCWwgWABWCX+ZjWuYjFuAnAnlqVgQlBgmOAi7nBoR8dNb
v/ttVXmCjEiuFHr4cenuUk/bK6lmTlEl
=zWVW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig