Kwetsbaarheid verholpen in X.Org X server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in X.Org X server
Advisory ID   : NCSC-2018-0963
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-14665
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : X.Org X server
Versie(s)    : < 1.20.3
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         Linux 
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een lokale kwaadwillende via een console verhoogde gebruikersrechten
  bemachtigen en willekeurige code uitvoeren met root-rechten. 

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van X.Org hebben een nieuwe versie van xorg-server
  beschikbaar gesteld waarin de kwetsbaarheid is verholpen. Zie
  voor meer informatie:
   
  https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2018-October/002927.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van xorg-server beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4328
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /LJPSML4VDX7NY7N7NYQTBAOKMOMGUALW/
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van
  de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise Server 11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183456-1/
  
  SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183680-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WZkiZzjw7WtN6KAQi29wv7BOVKTU4Kp0riyUWwdWBa2UhN72DnYtSR
AuM25Pjq5s3j0L/ew9xmedpfJCXQSeefr/bt1zTIYX0TrOKvDhnUE8wQqEjNOf4J
kttIMENb+Xk2JK3fq2Z5x9HQ4/vzyv9ahNo0zNT9NQM5Q0umutodOtRtvg23dzTH
1vMnBBFG94Y4TpXJMyearURvYrAXkIM09mAeHSFFJO/A2TRQUFD/oJ5RsYa/Knfb
5rqfNLe1wvQ7tRNc9LJ0fxNVWhZ87TuauL1cVhQCaKNlLwAhkSMKSjhNZkuFdk51
k+8afYQdGkRzURitgXZ+5j3yKtM8nT/jspZiDg2LSmj+/VtqPRZ5HIJZ7NDIcwxH
/l94DyGMiDUW41C2UNadgcTg3wY4QQMkdnh3N1HkTFRuUz7dqBzEpV7tE9ZK23kv
fXjDzfvdu24MLYtLHQoRH3SCcbId2jtklPgdI3BJtArWUA3zPLq8oyB/kMsFLHOp
L6IigVi2QXYSKTBQWhrb0VZbQlD1TyyG
=H8OF
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig