Meerdere kwetsbaarheden gevonden in OpenSSL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden gevonden in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2018-0969
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-8610, CVE-2018-0732, CVE-2018-0734,
         CVE-2018-0735, CVE-2018-0737, CVE-2018-5407
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181220
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.1.1
         1.1.0 - 1.1.0i
         1.0.2 - 1.0.2p
Platform(s)   : AIX
         Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met de
  kenmerken CVE-2018-0732, CVE-2018-0734, CVE-2018-0737 en
  CVE-2018-5407 te helpen in Debian 9.0. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL waardoor het
  mogelijk is voor een lokale kwaadwillende om een
  timing-side-channel-aanval uit te voeren waarmee de private key
  bemachtigd kan worden.

Mogelijke oplossingen
  De kwetsbaarheden worden in de eerstvolgende OpenSSL versies 1.1.1a
  en 1.1.0j verholpen. Op dit moment zijn deze versies nog niet
  beschikbaar. Meer informatie over deze updates treft u aan op de
  volgende locatie:

  CVE-2018-0734: https://www.openssl.org/news/secadv/20181029.txt
  CVE-2018-0735: https://www.openssl.org/news/secadv/20181030.txt

  Er zijn losse patches gepubliceerd die de kwetsbaarheden verhelpen,
  zie:

  OpenSSL 1.1.1 voor CVE-2018-0734
  https://github.com/openssl/openssl/commit
   /8abfe72e8c1de1b95f50aa0d9134803b4d00070f

  OpenSSL 1.1.0-1.1.0i voor CVE-2018-0734
  https://github.com/openssl/openssl/commit
   /ef11e19d1365eea2b1851e6f540a0bf365d303e7

  OpenSSL 1.0.2-1.0.2p voor CVE-2018-0734
  https://github.com/openssl/openssl/commit
   /43e6a58d4991a451daf4891ff05a48735df871ac

  OpenSSL 1.1.1 voor CVE-2018-0735
  https://github.com/openssl/openssl/commit
   /b1d6d55ece1c26fa2829e2b819b038d7b6d692b4

  OpenSSL 1.1.0-1.1.0i voor CVE-2018-0735:
  https://github.com/openssl/openssl/commit
   /56fb454d281a023b3f950d969693553d3f3ceea1

  -= AIX =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2018-0734 en CVE-2018-5407 te verhelpen. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10742759

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 LTS
  (Jessie) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0735 en voor
  Debian 9.0 (Stretch) de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0732,
  CVE-2018-0734, CVE-2018-0737 en CVE-2018-5407 te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  Debian 8.0 LTS:
  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00024.html

  Debian 9.0:
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4355

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-0734 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 42.3. Voor OpenSUSE Leap 15.0 zijn updates beschikbaar om beide
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  openSUSE Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-11
   /msg00046.html

  openSUSE Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-11
   /msg00043.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2018-0734 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  SUSE 11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183964-1/

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/nl-nl/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183866-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-0734, CVE-2018-0735 en CVE-2018-5407 te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3840-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXBuxtSZzjw7WtN6KAQjrQwv+PBuw6Pu4T1RgZ7Nh8koAArDlyhwFACQ9
fYnIUK+a5UPYUHnmpYzHkD6HVQHoqqV/rDa3/it03YiWQ1iEYi8WikzZstgs+ouT
Q6OrG3Ywg57HHZKU4WS3OZJBSFr40ez+wVjmqnxMZtTVW5IsamXeZ/YM9vFaq0wj
4uK2AWhea9C11I0LjcMkUzgnZGMAksAlmhDFwBWyrxgoPc7elpl2MrkQFun7xby+
qt4TRs8f6tlU1sFx8EdijjskEmmiqqgebCZR4fQmQbyYBHyxXl0anwNrwIzjTkDp
F4kcgIMlzkMGwvMnWmehtRWwv4KT1zoGv7RLsOt+2ni8ehJ4wLqQZ1mLuPfN+G2a
w2+qSlpW+UGVgY0Q2QYixUCBZbvZDaD38mvYQES39S6uqmNjopH0R3Q7yD1/aOYk
V0XTTLUDHeRx13AzHb5g4Wz8vbutPB0ZXGVcIBZ4L/jBTC1AZh9IWnKRGQPp3KKL
ekxXhQu1BEQjnmUyBF8/gFPwNjnZCsxA
=UQbr
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig