Kwetsbaarheid verholpen in systemd-networkd

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in systemd-networkd
Advisory ID   : NCSC-2018-0970
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-15688
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20181108
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE
         Ubuntu
         Fedora

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in systemd-networkd. Een
  kwaadwillende in een lokaal netwerk kan met een malafide
  DHCPv6-server de kwetsbaarheid misbruiken om op afstand een
  Denial-of-Service te veroorzaken of om willekeurige code uit te
  voeren met verhoogde rechten.

Mogelijke oplossingen
  U kunt mogelijk uw netwerk monitoren op de aanwezigheid van malafide
  DHCPv6-servers. Deze kunnen opgemerkt worden door een server-id van
  meer dan 492 tekens.
  
  Voor Debian, OpenSUSE en SUSE zijn nog geen updates beschikbaar.
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /UW55P34B3PEDZZ55K5Q6DY5LMXRWED2Z/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en
  18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3807-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+RdLyZzjw7WtN6KAQiZ8Qv+LfqiPGlIArPfFwzkALYw4lMxYrdzX6Al
Ii0wc+N/Fq8SVg8c4qzSgWxbXrIPOWgyTFBhxOtdqdl+j2WWHYjFpc1pOIiXrxKG
eJlE/A4o0uH462jkLoCJ2/714fVojawjThW6aO9MB4KSPeekgjd9VSCBhCb39B/t
7xucpcO2EsnOiBDdgnaPt7MWy1fPyLLxOBjvOBDzQ+bCpun6V6rthNVvTqL8Cpyq
ZAMHo3OCYZohfkSOUopCnCqj54mOwdcj5wuF5sKicyuYeUty32idcodGCqbfCxPE
JHGRTklUM8cqPRlSHDXAezf/Bd/UNYehlhtn2wHsK6t6WFmxMg5I6jFv0cLQ5We3
CA9VwxqTlxawRm85GywZDlIBf97/OkdsssZciR2nEfLRjzkd7e9r3UFz1R0ivnVr
8cuDKBrnE+98/EJbtyv+DFeAPxO94gqd9mDTunw9O/NylpZp6U2zBVvEv2lIbj1K
G/lkVf5BLbbUAcqQI8TE/9eYw92oQgkb
=oXPR
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig