Kwetsbaarheid in Cisco Adaptive Security Appliance

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in Cisco Adaptive Security Appliance 
Advisory ID   : NCSC-2018-0976
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-15454
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20181101
Toepassing   : Cisco Adaptive Security Appliance 
Versie(s)    : 9.4 and later
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een niet-geauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid in Session Initiation Protocol (SIP) inspection engine
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft een advies opgesteld die de kwetsbaarheid beschrijft en
  mogelijke mitigatieopties voorstelt. Vooralsnog nog zijn er geen
  updates beschikbaar die de kwetsbaarheid verhelpt. Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181031-asaftd-sip-dos

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW9rkMiZzjw7WtN6KAQj2Fwv/eyOZGyYKcWkqVbORYVOV727YkAFiOYGi
vfaTT68wZwEkjCGYViawGaqSmXBx1H5Xjxnt9y+4rWNcXZk1EbiBOvabS2MkZDfM
MEwwQecZDqIovfcC3jgpLwqi6R+7cWwvdg71/oI93lmYGIIU9DH9qyYBUyshGTz6
Y+KrBugEKGoQhbmXqG7QHFAcdcwqQTjjJM3OOx7bA9jFnJKWhEx8GbowN7COpX5f
GGluimk6xC+yaOklprkCyRagNNsBywnpGFyakHjsgskNW1k81G9FinqitMzVc8yE
Xy/rfAiW76pdbwgxFoBAJYsiA26cmYtuX7hQNXQWqh/MRAmgHIbGogMNUtnokGPk
G30B1q3DQW7IAq1hE+iHVjESyCGxWC+4a99zRAnfM80lo/40kIFeVb0CRv/3R4QT
bFZSv1qKiUp4ijipH8/OLLfjerTlY4+Q3yyP7KwdSWoHIyJYvC3yeKE0oTK+lp61
P0qbD+vmA1Ge3TLeWvSgBt84R3L9p1RX
=I0h9
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig