Kwetbaarheid verholpen in bluetooth LE van OA Cisco, Aruba networks ("BleedingBit")

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetbaarheid verholpen in bluetooth LE van OA Cisco,
         Aruba networks ("BleedingBit")
Advisory ID   : NCSC-2018-0982
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-7080, CVE-2018-16986
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20181102
Toepassing   : Aruba Networks WLAN controller
         Cisco Aironet
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Bluetooth Low Energy
  implementatie van twee Texas Instruments IC`s. Deze IC`s worden in
  diverse producten toegepast waaronder enkele WiFi-accesspoints van
  Cisco en Aruba networks.
  
  Door de kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende binnen
  bluetooth bereik tijdens het scannen voor bluetooth-apparatuur een
  Denial-of-service veroorzaken of willekeurige code uitvoeren op het
  kwetsbare device.

Mogelijke oplossingen
  CERT/CC coördineert onder verschillende leveranciers het verhelpen
  van de kwetsbaarheden. Als u producten met bluetooth low energy
  functionaliteit gebruikt kunt u op de volgende CERT/CC-website zien
  of uw leverancier is getroffen en of er updates zijn:
  
  https://www.kb.cert.org/vuls/id/317277
  
  -= Cisco =-
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld. Voor meer informatie, zie
  de website:
  
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181101-ap
  
  -= Aruba Networks =-
  Aruba heeft updates beschikbaar gesteld. Voor meer informatie, zie
  de website:
  
  https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2018-006.txt

Hyperlinks
  https://armis.com/bleedingbit/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW9xBCyZzjw7WtN6KAQiBBAv/a1KtXYIHS5yQExtlVMrl+1UlrLny7opc
GZHjCYOqtYlMms/rf/Bp+yEo1lw7ZItfoC625oc3KbvzCfmlFZ9aRM7Xcq7Hu08D
xqAcSsfLXSFuOES0Liw+VMKzaZgvRgeNuQgTYe85jmzPpVLT+ajs8poxeY8quOjd
v0l1AtQn2QwOYSiZ7uIYASAKeXkgzvnNH6e/kWOpNIw7xYc5Yz1rRTrxARNWTLQF
AyvqJ2K0iOoIySWAOD6Ohc3CUXoMkRX1R0PT6PU9awfvlBm93Je7Uxt5Y75OSyEv
NDdxsS/8sP+NOVtdVM6dE8Gcv1zUYViT8IKGn7xohOUUR2lh33DN6xsXF9Ey3Oqg
JivTo6V4z6OYmz/MHY9WEzcxYd+M2vj5VEdntdG1y0WV0uRasLPYQXR8EnZoxc5H
/W5qLVpUZMFHlCgFhjWfiStcJMH2M6hX3PuA9N3FXUOFBY4K8gBTGTzUSaH+lVO7
+LQfUvjtqst7d1UwCOnp7diEUXBgmSlc
=B/od
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig