Kwetsbaarheid ontdekt in Intel processoren ("portsmash")

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in Intel processoren
         ("portsmash")
Advisory ID   : NCSC-2018-0983
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-5407
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181102
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Intel processoren met Hyper-Threading 

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt scheiding van processen en virtuele
  machines binnen Intel processoren. Deze kwetsbaarheid, "portsmash",
  betreft een side-channel-kwetsbaarheid die misbruikt kan worden door
  een kwaadwillende met lokale toegang tot een systeem. Deze kan
  gevoelige informatie te verkrijgen uit andere processen, de kernel
  of virtuele machines. Een voorbeeld zijn de sleutels van een server
  die gebruik maakt van OpenSSL.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn buiten het uitschakelen van hyper-threading vooralsnog geen
  mitigerende maatregelen bekend. Mocht u dit overwegen dan kunt u in
  de documentatie van uw UEFI bootloader of BIOS de juiste optie
  vinden.

Hyperlinks
  https://www.zdnet.com/article
   /intel-cpus-impacted-by-new-portsmash-side-channel-vulnerability/
  https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/11/01/4

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW9xuviZzjw7WtN6KAQg/Iwv/bQLlZ5sNfJzUJiQ577vkfmPY3P17Qa4T
MWXIguuNmr+EYPorrAnqM4lypo/heo4LAvqLQnUi5TvfPul+fpHYFUBePmPQox/s
tEd2Lu3e+hR47nZrF7yKJsfggvnc4BG1CG8/ujnIuWRRnZDTBFQt39zo//eJH6eZ
urApT3e99tf2MRbMdNGDN58gD/X2NRmXPjbY1UUxdx/MuExbrbv+TEvoSpLnP7lY
ol9HADcUiE8UDg/R9vmX49ssOmhbaQwTIvDfrNk1Z6vJgbTeLFYXClHk5CF5n6m7
CNY3KYQmptsc43Q//avyOVQvnBUgu6Hzy74wh96QN6oZaKmaBWJgaJBbSgQzpFr8
9CXl26DOALu2/v2dVvcIktiNUMKRtON4EE6GOvMbwMMFr3y/DbCuGntsPjd35Z77
Aj6+3rSV/Sc+on5yDNg7Lz38yD7bgL7VCtLUL3KuOSTTwZbv4w3oaUqeZnmvKw+/
Q9n9WmZFt8dYf5In1t7via3WoCUDuC3z
=H4Iq
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig