Kwetsbaarheid gevonden in QEMU

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in QEMU
Advisory ID   : NCSC-2018-0985
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16847
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20181105
Toepassing   : QEMU 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er is een out-of-band heap overflow kwetsbaarheid gevonden in NVMe
  Express Controller Emulation in QEMU. Een kwaadwillende
  geauthenticeerde gebruiker of gast kan deze kwetsbaarheid gebruiken
  om een lokale Denial-of-Service aanval uit te voeren en mogelijk
  ook om code uit te voeren onder de rechten van de QEMU applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Momenteel is er nog geen officiële patch beschikbaar. Als mitigatie
  is er een upstream patch beschikbaar voor hw/block/nvme.c om de
  kwetsbaarheid met CVE-2018-16847 te patchen. Voor meer info zie:
  
  https://lists.gnu.org/archive/html/qemu-devel/2018-11/msg00200.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+AW0yZzjw7WtN6KAQhS/gv/dmTHG/ieTrTZEVy6UsyT2VrOk2Z6slyw
wpUEXM6bsochHZSwkmiEROfEVEzvasCJggKA/tLb7szZNI1iOjpx6srfgGzrvtCU
TG2dsPsA4fJmMpvL34F9qlBWbrXHilhVjDFhn3z+dcsUEIFhBHbkUVW/F0WMnF/S
uCGHSVymWUxsDulLbd5wnwZDMTf4COfQzulW+t9+mwIaBT4TpgJGVXbqcZ7ymTOp
Fprg/0353/YpKk7Zh+R0zM26CnjGJZvA38XTDgOqOJVPt1S8QEr3o6il7/6q3hRN
mCnU809hYJ3jXZWHmUTpjA7yljCYor2FoHs58a+R1fyvCa6DDf+YzwSFaGNN4Lfz
V29hDo3df44KznEZQIgguDJq1o/rnlMf0W3a9fUkYXxeRv7dGYsek9ysmh+PieCe
2Wyw03gsmL5AK10eWGyt2JP4OefpeRCfFbXIYIBDozEccsY+l3JNZsCLClkEhimv
8Uy0X0tAAyNupC6nMfRJ5WHJ0aIjYcwb
=2CcC
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig