Meerdere kwetsbaarheden verholpen in openSUSE Linux-kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in openSUSE
         Linux-kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-1000
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-16533, CVE-2017-18224, CVE-2018-18386,
         CVE-2018-18445, CVE-2018-18710
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181108
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : OpenSUSE

Beschrijving
  Een lokaal kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken 
  om een Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te krijgen tot
  systeem gegevens.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-11
   /msg00001.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+RdESZzjw7WtN6KAQgWQgwAplGfmOOK5IJwBEnhyon+yuVis1G17UJD
38TBUUo6ud5m2NfvcifeQVrBDPS1V2dXf6jyzQBjcXpKaBD4SjR3nmkrFGR7fWCS
pViW8rVx/Klg7SQlJAMVhAMhpjwr/yCuMMhKM9Q+A79VZAO8sdLTQYp5RfJtaj/C
HdszAIdPO/yX4KlZaxEt3um7Cdz9iF3wRwdR2WcKBYIKA+PhheKejrh3qBucKXxC
DGUODVdUM1fIPJizp3oWerCVf9Jp+p1hiVeCSItoWDoFPVPaGDRjrg3SY05iSK9X
yMph4idBo4ns1FSqIr6aUNsHPbUv4YR0TPHwnJD0obNbT+qT8QaQrr7TmBv+eH4f
HhVw5eHZuB2EtcV21zgyU4OLG8tP7vMkmwuAnZu4mLPz9cXuWyXa0i/lM/2LynMo
dT89CKGx0pCwGjBBgfrquTNG1ahNRfT9Ca+BLSX9ad9VbzV5/IrZqI8JMMX1MzSm
6XbR18PbdOGvUGbhZrCUJq2J6krhSD3R
=YT/2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig