Kwetsbaarheden verholpen in Brocade Fabric-OS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Brocade Fabric-OS
Advisory ID   : NCSC-2018-1004
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6433, CVE-2018-6434, CVE-2018-6435,
         CVE-2018-6436, CVE-2018-6437, CVE-2018-6438,
         CVE-2018-6441, CVE-2018-6442
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : 
Versie(s)    : < 8.2.1
         < 8.1.2f
         < 8.0.2f
         < 7.4.2d
Platform(s)   : Brocade Fabric OS

Beschrijving
  Door diverse kwetsbaarheden in Brocade Fabric-OS kan een
  kwaadwillende de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen, verhoogde rechten te verkrijgen
  of om op afstand willekeurige code uit tevoeren onder de rechten van
  een gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  -= Brocade =-
  Brocade heet updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Fabric-OS. De updates zijn te verkrijgen via de
  MyBrocade Web-Portal. Voor meer informatie, zie:
  
  (CVE-2018-6442)
  https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking
   /security-advisories/brocade-security-advisory-2018-735
  
  (CVE-2018-6437, CVE-2018-6438)
  https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking
   /security-advisories/brocade-security-advisory-2018-731
  
  (CVE-2018-6436, CVE-2018-6439)
  https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking
   /security-advisories/brocade-security-advisory-2018-730
  
  (CVE-2018-6441)
  https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking
   /security-advisories/brocade-security-advisory-2018-734
  
  (CVE-2018-6435)
  https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking
   /security-advisories/brocade-security-advisory-2018-729
  
  (CVE-2018-6433)
  https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking
   /security-advisories/brocade-security-advisory-2018-728

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WZpyZzjw7WtN6KAQgQywv+JXMxg3vtt0AQWqHBxeX0a5Nq7+DYD7Ed
NDdcmh9LJagpXfi4nNgJfn1Xg57zYwB/1uaRrwyQ4vqC0X/rYi61obJBHtUoksrX
/37WwzVBkUj260WE00daEfwyTdIJpB6p7GFlqKxoLtdrwTE6QW94OdCd6Ls4UMH5
G4ozZXyJJ92NQeKoFPR/lSoSx8t4GUI6KPYMdxZ+BTldQqyAGj1ks4LC2T6wzN7g
UWlAvCzOTdExIndUsh3hCIWCFf9xtF/Q3D/2IX9yJd1KknglTUE9iElLeXdUEW18
zH5h4qB+Yj1djQPwdPEFQniO6GfelZx6uL4OaW2HKX5j0culoGRqauMHVElpj9FL
3/1buu2yEBAaknsLRYr67RvT76es8nyVxRmhEUPOx8Go/p3U+jijaxgmmYWm7/kS
jB50lg7hW3kDN1gDCg0Z4cjk3OVWHf1+aCZbM8D+iEko83jjvP2GbpzldWVKYxmr
yoV9EHwKSw7tawTPrWrDAawxY0LKhONZ
=9YKZ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig