Kwetsbaarheid verholpen in Trend Micro OfficeScan

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Trend Micro OfficeScan
Advisory ID   : NCSC-2018-1005
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-15364
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : Trend Micro OfficeScan Corporate Edition
Versie(s)    : Version XG (12.0)	
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan een niet nader omschreven kwetsbaarheid
  misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie.

Mogelijke oplossingen
  Trend Micro heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in OfficeScan Version XG (12.0). Voor meer informatie,
  zie:
  
  https://success.trendmicro.com/solution/1120678

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WZsCZzjw7WtN6KAQia5gv+JfrPSSK/t8TtlBOcR2RyakPl7JcmJkew
So1Y3qxAbUX7Ic3azgEUOrbOa7aIHhlpGMV2x7aGgOYTw9TRkZPwI0VWBd7fMRlo
3u+QCJDbwt6uW6JbxZecMMKmKyePlAajeHr25rQgGZbmIdKkTX8o2jYk1cmZQOiv
y1wJG39+OLUQV4peyb6WOtQp4vXI2mGPuUpw1QTLJGOT3bSicrENXI5Q6Ij2oyXP
R953fhtZfnPuSxKYZXShb/1zxUrKR8xlpjJ4Zk6H9spLIZBd2rb3th1OU+uxw+Vu
PVBitVLOEQ/lnkOgIX69r/3vjt0v87w1AoJ7V4OdSvm9T3qUmxuRgiEkjvjb4YeK
pu4QBhLd9Sm2RSyfanheUs7tIGhN/mbuQgAyPi/5MhnpMxjUWEw/jCn7ZTOhVTFW
Sd+SkCvH8QwfA7sFjPMn4BOEWi8edxgIGepWslEymal6egF4+hQCVlCFQPb5snaY
afpW9pImdpoEPq/9u3JkpZNujE3njh5S
=5GIl
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig