Kwetsbaarheid verholpen in WebSphere Application Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in WebSphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2018-1006
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1798
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : Version 9.0
         Version 8.5
         Version 8.0
         Version 7.0
Platform(s)   : 

Beschrijving
  IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in WebSphere Application
  Server. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat een
  Cross-Site Scripting-aanval uit te voeren op de Web User Interface
  van de SIBMsgMigration tool. Een dergelijke aanval kan leiden tot de
  uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht. Deze tool is standaard niet geïnstalleerd.

Mogelijke oplossingen
  Om de kwetsbaarheid te verhelpen kan de tool SIBMsgMigration
  software worden verwijderd. Daarnaast heeft IBM updates uitgebracht
  om de kwetsbaarheid te verhelpen in WebSphere Application Server. 
  
  Voor meer informatie, zie:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10730703

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WkJyZzjw7WtN6KAQjbAAv8CG4k9fUaOUrEtkffoS/o54ThuQbexzko
/fMuQQRfAC2yGzv9fXAHE64XKGlaaqQdVPTYy0iFPSW6GzBUnKYwAMILZdGsz7eR
5pctXuBG5O5SEjFiN2gkh/XAUPz1AEX7F37La1Povz0dMmhzd6/iRCBcy7ef6Ci9
zmkOUiZ2UCbaujObcFW4nSSraHCSBA+8P0+djH2StZfrZvi5HUTw8adZxBQ+YeT9
6wYjRw0lg/zzvlHLMfcuOr5GPFYOmzkGJJiCJV0/KVfr3yHgWH2qEO1IhKbwsc/W
9pnjT+C1yQu5lP6NiK4gsIIUVvFtwoQDmE65pszm/75uWdZPA9HPUE/V4Q9kyA4a
Xp9u/gUd522TS0W0HyzHFRCHUMopSWxwHfU6YflzQInlQYlEET9Pwd1JgCRQRL4D
Erm6seB2Gb/fVFKT/oA5QjsR4twOgoC7pmI4cJYODROc1218lMFRab+8rV598KC7
Zhw6nfqZLh9pc8dKjntD/ZZEBqwomJ35
=EN/K
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig