Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian Jira

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian Jira
Advisory ID   : NCSC-2018-1007
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-13391, CVE-2018-13395
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : Atlassian JIRA
Versie(s)    : < 7.6.8
         7.7.0 - 7.7.4
         7.8.0 - 7.8.4
         7.9.0 - 7.9.2
         7.10.0 - 7.10.2
         7.10.11 - 7.11.1
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden gevonden in Atlassian Jira. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken door het
  injecteren van willekeurige HTML of JavaScript code via een
  Cross-Site-Scripting-aanval en kan hiermee gevoelige informatie
  bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  -= Atlassian =-
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer informatie over deze
  updates en meer details over de kwetsbaarheden:
  
  CVE-2018-13395:
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-67848
  
  CVE-2018-13391:
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-67750

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WkNSZzjw7WtN6KAQjXSwv/XirY++WsmRmYPoPFmnesgrjXa/DLx4Xu
SvlN7UFOLXuIkrapKA/2mKD7RNYpgwpd+MwlybpEWtOgiAMDISR8q5p+l+3BraFb
6nkTOCpY3cguFLiL8W/PAz/+9nI0Xzs4c7LMNu7NgZyqdL0kHV31g/1ZTsBLdqJ7
/H3JzbgyXiue8gLi7YJ1U2iSt1pVmPz9z1slpPTD8bztFBU8mbN7AwREwpnsEx/N
kxPmr0Ui/O+KUEQQlAnIm6B3DBNxnlmwCk3Ol3dZfSDeFpaMJ96XYJHKzB5KE3lb
epFuWitbHI5N9NynSj0oy2Dwtyl4KN41MRrIGX/ehNI7USyFxQauw3jpFZH0JKL6
GyoOhbHzcrJzwiSCJ730zLuEEPuDWhXB/pyQYB/0iMWL7MlFsNNZI8N48/2H5ocF
n6YFKxM6fdLVcKza+ABG8Jeltx1TKJH6S0HvO0slqohiRAc9XcOt+rKjlYRFljwi
VR8NPqWI93syioVw1PKbYVQlSZK9tsgd
=qvUK
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig