Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat JBoss

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat JBoss
Advisory ID   : NCSC-2018-1008
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-14627
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : Red Hat JBOSS Enterprise Application
Versie(s)    : < 7.1.5
Platform(s)   : RedHat Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zo een vereiste
  SSL-verbinding te omzeilen.
  
  De kwetsbaarheid is van toepassing op de volgende configuratie:
  <transport-config confidentiality="required"
  trust-in-target="supported"/>

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  (versie 7)
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3528
  
  (versie 6)
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3529

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WkRSZzjw7WtN6KAQhE5Av/QzmK+16oLB5nMOCkC0ifCpsu7M5PPKTq
KgtcByRPCUbIrh7f0g8NA7CSwwLdhwQpTrLFoFm5c1q9VNROPa3KqQ+Nu8Wf14Em
UJyQ1O2Zs9BVMtofoCifezwwhu3W7oBPEwFqgzg8mbPO1Eq4BIAaLx2krur6yZtr
SeAplVESafWIQs9vNLS+Eh1hz0Yxfwmjk+GiME7FqfRPoh7vP1EYPBIM/qPI2KFu
nIcbWKDFeJQaQRIU7NFRWOBGgXB1FTvUz5qRee77aTnyA3NE/KgVyQ2p3+NmRRLR
L9gHhg/JW2cf4nGTLb6ItO5+KE18PGFxjwEaj5nQPVeSlbPwfjNUUEqe1k3/zOZF
9ieZJpiqiXR7xNUF/k+pvbPu0YVNS3hKVZJOJewMNi/E2XDlm6237dih/X+N8yqM
Y5hHCeRaOq9GJIIOuOe6OtUuI1AjZUOmfWFlBKM58Dh9BbKJbnX48Jdn4jgPMbeo
KRlnnLjzRmR6GAwZJRRraHHSCDgrYfIN
=Y9Q2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig