Kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2018-1009
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16850
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : PostgreSQL Database
Versie(s)    : 9.3.25
         9.4.20
         9.5.15
         9.6.11
         10.6
         11.1
Platform(s)   : FreeBSD

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in PostgreSQL. Door middel van een
  speciaal geprepareerde trigger kan een kwaadwillende SQL-instructies
  uitvoeren met superuser-rechten wanneer een superuser pg_upgrade
  uitvoert tijdens een database backup/restore. De kwaadwillende moet
  beschikken over rechten om een trigger aan te maken op een
  niet-tijdelijk schema. De standaard installatie van PostgreSQL staat
  alle gebruikers toe om triggers aan de maken op het schema 'public'.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PostgreSQL hebben updates beschikbaar gesteld
  om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  
  https://www.postgresql.org/about/news/1905/
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in postgresql. U kunt deze updates installeren uit de
  FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /1c27a706-e3aa-11e8-b77a-6cc21735f730.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WkFyZzjw7WtN6KAQgj8gv+IZQjdAiR4Q2/HTQ81gggobRUZipXYi4G
2ZFvqCu0IQHq17oBqLT55JIQtkrlIqXGRf/bq+W/e7zFyrEunR2jlPA0plLrgoaH
weaLftt4JGn3WFQT0N0mUVpqRNiq7llR2h3hOUHEzjoYZJAQuOi8EtW0ycgUW+v1
pWfluTWaWno89jeyyS3RTzHJH+b2BDZzu2YzozGH1H7ZhmmBhcgLjgnlbj5uoXC2
Q+OKPDxcHVz2k+VkMIJim21lw2sOPeGERfiORjaOLbThH3PTAeZ2ag/yXU6i1FBB
Z0IN8WJGijAKbuB1gBInE2DGUphbHRIXLCJ+dF0KG26F+fArDvI5AW4ACh/qQQQt
qqAHcZjcKbIRvEVGX0FHug5wHDTpUBcP/RucuG51MdscpU3SGgyCcqRmCR7IEJKp
S8Xd1CRjIqBYh0OtStxTEzJsBIXv4tyyQAeRKd+0OCIbyjuCg4m1NFttNqCX03uF
yujYqBgDSEdO1xj6Rw5Vrp1VQ2+kDXHW
=OS2G
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig