Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi, Fusion en Workstation

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware ESXi, Fusion en
         Workstation
Advisory ID   : NCSC-2018-1010
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6981, CVE-2018-6982
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : VMware CapacityIQ
         VMware ESX Server
         VMware Fusion
         VMware VMware
         VMware vSphere PowerCli
Versie(s)    : 
Platform(s)   : VMware ESX
         VMware ESXi

Beschrijving
  VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in de vmxnet3-netwerkdriver
  die gebruikt kan worden in VMware ESXi, Workstation en Fusion.
  
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende met toegang tot een
  gast-systeem in staat om willekeurige code uit te voeren op de
  VMware-host waarin de vmxnet3-driver wordt gebruikt.
  
  Voor zover bekend is vmxnet3 niet de standaard gekozen driver, maar
  is het zeer goed denkbaar dat deze gekozen is vanwege een betere
  performance.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+XDsCZzjw7WtN6KAQhvsAwAi9dTiVi2nsRM+aM3T/yqJwON7J+y3uiO
mxCYOHJtZt6bbM0AQtby16K1tcSk1ByXET6TIS9FCz5LxgsxjXjGFA1OEMG0kcWZ
2FwrNizXpaKXm5OvOg42y9/uH6/oKY1KdiGQibtunQGswgWnsJ8WAXPEWf7GkRlU
gDpPFGnt2NI5ib8EczeZCtDOoCVKXEZTz435EIV64SI9KXjwQk4B2Jsdg33T1wbO
8O9Ox0W9iLzpaYj605Rx/28zQh5nnkX5CeABWrWZp/sLRJTD/Nrzuyu8c49NI8aW
2AYz2jRg4GgSjQ+fJTgpGmaVldyy/j59aMN+6MmsdPWa9lSVgcqrSyn9j6qpGU6l
kBf/2rLwqQEWmP7d22ucbS+lyWA34CZLL3P5GJ0YpEg0c+eEB7xlrBg88vEO2FvN
wKgQlEd0/YcfyNgr22TubkML3CZfhIM0uReaCwB+JMSdmYso43V9o+F6fxngIz8J
5b77Y3BcmQPTV1FVsnWeUQK3V9LROOJm
=Rndt
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig