Kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI
Advisory ID   : NCSC-2018-1030
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-15708, CVE-2018-15709, CVE-2018-15710,
         CVE-2018-15711, CVE-2018-15712, CVE-2018-15713,
         CVE-2018-15714
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van authenticatie
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181115
Toepassing   : Nagios
Versie(s)    : < 5.5.7
Platform(s)   : 

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI. De kwetsbaarheden
  zouden door een kwaadwillende met toegang tot het Nagios XI-systeem
  kunnen worden misbruikt voor:
  - het uitvoeren van willekeurige code,
  - het verkrijgen van verhoogde rechten, of
  - het uitvoeren van een cross-site-scripting (XSS)-aanval.

Mogelijke oplossingen
  Nagios heeft Nagios XI versie 5.5.7 gepubliceerd waarin de
  kwetsbaarheden zijn verholpen. Voor meer informatie over de
  wijzigingen, zie:
  
  https://www.nagios.com/downloads/nagios-xi/change-log/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+3MlSZzjw7WtN6KAQj9YgwAoY/GIoD/Q0mEfmDfg7C/Biw0nmUiBc+2
uFhj44LiPOCTCcs0HygXM6uPIIdSN8ybeb08nnT96fSRn4u19jbIgSfSfy8WZao+
1pwd09E1rPgbJGrIIAOIn6biYgcNue5FyXefgl7tR1f1o65zTf0HremqiI471DF0
elrf14PslxF2pX8l7k6ABIfIRhyZSkqaBZRr6kVMDUB+2246zbNBIHlJA61S7U3A
qo9BBag6t5ae7mhJRc9AU0CeFDYDRveByTn756g/NAn1o1yG6kOrCTM0cTnmBLEC
Sn9bbaKMJi+nS7D49iYjBEhcoH98trxCwDIpunNgyNcsDpQ4ocleNlgtn77ji4KT
aj5zxK/UYsje1iktusd+ROoWAqjKOUn+PjIsOOmftpwEFfCYNgMnqbm8mf9CUkcM
zMvVAiKXOgJGq5epn19hyhSiJRx6NAwNKqaU5YSfHMokWGNFV7S0gTrrVuEBj7b2
bAjbKmYY2SVdeHapcn3/6BGSyI8wFMFf
=jrHJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig