Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Fortinet

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Fortinet
Advisory ID   : NCSC-2018-1034
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-13366, CVE-2018-13374
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190117
Toepassing   : Fortinet FortiGate
Versie(s)    : FortiOS 6.0.1
         FortiOS 6.0.2
Platform(s)   :

Update
  Er is exploitcode vrijgegeven om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-13374 uit te buiten.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Fortinet.

  CVE-2018-13366:
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van het serienummer van de FortiGate via de PPTP service.

  CVE-2018-13374:
  Een kwaadwillende welke toegang heeft tot het read-only Admin
  account van FortiGate kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van LDAP server login credentials. Voor deze
  kwetsbaarheid is exploit-code beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in FortiOS 6.0.3. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2018-13366:
  https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-101

  CVE-2018-13374:
  https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-157

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEDB2H+MTEyIH2VcAQoBNwwAhm78efFpJflJPLMmvhL1YpHGsRC1dFYU
O6nS8XqMFFmiwcPkWoV4R7OzmPxxHa98GhutedAu0ny4CpexigZLHg028inF6IV0
crX17fELWbrdrQG/gsrYePLDn5MRrthjsBDKNiORDEv18mJJWKy5egmYuwBBqAGM
X1fuftkTMiB2LoHzNcbtLuyJCzpU78zjr5xrmFZPrHSrOXNah3M64xvo8LDUbxn9
klRDVdUUThQ9a//E3wo7mJotUQWWr80HIHUoicYb+QpbjoxH7cZwVEmnyrQiCkAJ
DvwJq2iNaUAXsRAPbmxuPc58JWAqRgnKWctcTb6vbJ7bLgNe/vzNh8Ma/aPGS9Wu
FjKvl10rfG25YaR3IevxrDkpnsHj0cBDFTlh3pEApl+FzBQduILjN0lflXBEEAfj
KaVDanhdpdTmKeN7PKW9ilPVyT0pc9ckjQ7rvuUdxFL9F84bpvAdZfM0Oe33ND6G
5D3eGyMw4lGr45I1H2Vw2x73/Xm8f9xe
=qxcQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig