Kwetsbaarheid verholpen in PHP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2018-1052
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-19518
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181207
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : < 5.6.38
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor PHP. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om willekeurige besturingssysteem-opdrachten uit te
  voeren onder de rechten van het proces. De kwetsbaarheid zit in de
  imap_open()-functie in PHP. Het kan misbruikt worden bij het
  aanroepen van een rsh-opdracht zonder argumentinjectie-preventie en
  waarbij rsh vervangen kan zijn voor ander programma die gebruik
  maakt van argumenten, zoals SSH op Debian-gebaseerde systemen.

  Voor de kwetsbaarheid is exploit-code beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PHP hebben een patch uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in PHP 5.6.38. Voor meer informatie, zie:

  https://gist.github.com/smalyshev/aae34ba0a831e9a5c4824b1ee89579c2

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183986-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXApLDCZzjw7WtN6KAQgK5Qv/bbQhZCsvw5Xw8+zjW2aA2jHC5Ji8ZrB0
U0b/Y56TQ7QsuCHXbCsq3BhD/dZxLPBT6LDRs4VOLLbhvxeQOGOQgiTFAv9GAMPu
NPchg8SyyS6YOokJUlUxzcWTlDEiC20ylN5Q20XPmgS6OFNylUgf239m84wJQRXx
vXXhVtw87GIVF2KMiNVvNo3/CfDlWsRp5UWZti0hW42LHbVEhzef7aWJEbTnTOQq
7rlL0q7oTYqhOwykFwAJdRf5ow9tWKpukweyApL95oe8jVKC+/L0RqMZ1rrHJ1aI
MS67pRXVPwhI4U8Qlgvj0RoVxHeO1P992ZlmEdPQ8f8LthzzvgffmL11BMnsrbMS
7Y5shOBb/OPou09lFmHNiqsi2vtdaFuchnUL9iepc1rFD9KyQ60IiO50X03LPO2M
r6EJMrhncmd8meWBDsW9HIzAlSW6EyJnqgQXeLR0pG7hjsw2Yvx4XW10NZ+NWgEE
b0mj0hnSibKkY0mue5slFgRkVyBwuun+
=SlZ6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig