Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Perl

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Perl
Advisory ID   : NCSC-2018-1063
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18311, CVE-2018-18312, CVE-2018-18313,
         CVE-2018-18314
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181224
Toepassing   : Perl
Versie(s)    : 5.8.0 - 5.28
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Perl in OpenSUSE
  Leap 15.0, SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Perl in SUSE
  Enterprise Linux 15 en Canonical heeft updates beschikbaar gesteld
  voor Perl in Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 en 18.10. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Perl. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit
  te voeren met de rechten van de gebruiker of om informatie van het
  systeem te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4347

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28 en 29. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 28:
  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-ca03363d57

  Fedora 29:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ICYQKBAB52A572IWW2HCEELRJOXMPOSF/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-12/msg00118.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 15. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20184187-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3834-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXCCUcyZzjw7WtN6KAQinBQv/XC4/TYo6vDZv7SHs9GlLTmXBdEWm0jxD
SXfXZdcTxyvAF6Oy7YbsBW1TX/leS247J6F2uUatCB6fcbX5ba4FIOwXW+HbHxql
FRs4D48WExRJelFaslc7Fcb71tTYKiQ89NmZ0U77Lf39peyo3OtWKiZF0O1ypEnb
SSZYgshcz+4FhSVsrRpVBUeZHXEfVE2sIhaWH/2QzrINSx1G8Neho4Na9kI8XjV5
5jY8JI95bIUy/n2pFEf+dcASCln7sPf2fJEQlNPuLZHSgIYMIwAtxwDkiWirRhpY
FV/oDWI13+3vvNMIr+BnjumdZ+CtUFj84iTkwPkQm+Suh8NW1afoWEpy8f7EznJB
8dISoeUInzr4pJOme4pWv8YSP+DvesAweUeFRZkuquA6eqBEb2nGtCeQtQWvGFqL
WDzIOjFKrIrN12+dNfz9sqgByB5pgiHaig8QU2zOCncCHKpn2dBmh1ZF9q1jUqSr
TC8CBxvFB01Wiz598MnplSbOVgs0AClO
=/Jcj
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig