Kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel
Advisory ID   : NCSC-2018-1070
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-6559, CVE-2018-17972, CVE-2018-18281,
         CVE-2018-18445, CVE-2018-18653, CVE-2018-18955
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181204
Toepassing   :
Versie(s)    : 18.04
         18.10
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Canonical heeft kwetsbaarheden verholpen in de Ubuntu kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een lokale
  Denial-of-Service (DoS) uit te voeren, een lokale
  beveiligingsmaatregel te ontwijken, toegang tot gevoelige gegevens
  te verkrijgen en mogelijk willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  18.04:
  https://usn.ubuntu.com/3836-1/

  18.10:
  https://usn.ubuntu.com/3835-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXAaiDCZzjw7WtN6KAQirUQv/f9J7mzEPXL4H6PjNbR98trVRJSPPTz9N
/++ZICqaJvZpFXhCbGGiLhT612J4CO5aq46JJNvJ1YyYxB4ayqR18CNeX6KRHXuM
xhy/rmizeiXZ3d3Dssw72wsl+E3EYTOo9htp87w4U6qRtU97y91eJ8gH8T7Q2L7Y
Ko1Na62xmZJ49uDyXtdPAhWA7WCcux/e+FhXwVHAV0ZB05EKAVQSIARz0PXdgALz
C9w7Mv3E3Nd6sp2IwrZI2traRCfDKeV+kFqHZHTapgg70u9XwXet+PDQxxIRMXiX
xJdJVhK7TrjHI/LJCIfyLdBAkvX4CLno3gTUKahRplMdfz/OAS3iO9tdxdeDTdjs
nLtGkxP3tJ45gd6Ge9l/ERAsuOR5tXjrxP+Zn2XhJDPx7JoJw+jcnt3dCRvtaIh8
tqdXORoz1oQJH/few+GIp585MUOfWjDrvaPD/K/kCVRo2rROHhBkV/RiwaH9ezdG
UPakYNf6h0gS+0kqVHWMOmL7dQ/SKBIo
=G0EK
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig