Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Flash Player

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Flash Player
Advisory ID   : NCSC-2018-1072
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-15982, CVE-2018-15983
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181206
Toepassing   : Adobe Flash Player
Versie(s)    : <= 31.0.0.153 Flash Player
         <= 31.0.0.108 Installer
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder gebruikersrechten en om
  verhoogde rechten te verkrijgen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-15982 stelt de kwaadwillende
  in staat willekeurige code uit te voeren. Deze kwetsbaarheid wordt
  momenteel actief misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Flash Player en bijbehorende installer. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player
   /apsb18-42.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXAi/wCZzjw7WtN6KAQg1FQv/fZ98SV47a/L0iub9EXX5SAWqAt0TzSXV
oEvp1RlI20UAg1la0PAZE5wgDa4g7ql7CrWLDTdP45oZoVBsAZ/bc3LKTDDVF/kd
bTlGpuxNcrEtqRfbTesy+6JiRYGD9yeIycFFtfc9nlimRgDROJk5xGOoFZm8yDUj
NFiy/fdZqQOnA/Z//ANo4pXNEu1fU29HGlGhtpBqABomwof0SPpWoEdG557MJUF3
ixOExqbiToQLIqiBTWR9v7s56LoSA6ZRDW7mUIT8Lr9H7aSCb5blBix+fwEV42Am
Jrm1qfUXEpTu4HDyumqhNbsntYeMxRWBN6fQ32nigUNht3/qWDu+bGtDZXJ43u9/
1PYjW13lvW6f8vG5bnUScZg4ud3N2/TOyuJxuHJkb3jM9lj+jLZvBs91jHqVXTCs
S95sjRegSYcE40t2ftmBHHHl0zqcKTGM7nYNawQmtTfOtxqlQkdcDQJCK6icna/n
LyAZm1Ht2n/V6SpyJk8bYW8cK05Dfjk+
=NSfS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig