Kwetsbaarheden verholpen in iTunes

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in iTunes
Advisory ID   : NCSC-2018-1073
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20181206
Toepassing   : Apple iTunes
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iTunes. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat een remote code execution aanval
  uit te voeren onder de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://support.apple.com/kb/HT201222

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXAkRTSZzjw7WtN6KAQikNgwAgKhc4Pan4AVSvrw0iXftYEW7KGDBC3db
ZBfZvAtbnVbq4FLr82ccNPrPzwKykjHAgQDULPHYLqipzYDmidmZN8bwCViuHQ0T
nU721y00BLkO7ve4N/lawckj011YQKYMJu7CsEzkzFUdNgYIASbTke3VVOXBO/tx
Y5WecayBseFzfFzwF0bTRNbpN5FzQ7Kd6U3i/nTPxoBRuIaESAnBpDn3u3GbVMc4
0Fhieph5h+IIGweaI3DPJSaOdv5j5thWqykytEw5pAYlPZvRzpSF0N8To3Escoi7
LmdAND6zQdA9apxOspVPnSgTJULsown5RXryOtTIeCos6wikD7ElD/NMAFZ9SiRt
foOl0fZ3FUQxvUzseo5fcyxxo2Toq8BOf1Yc7QKoHnkHd2wmngl0RLcKmCYBgT9E
M8amyyhudEqiz4U+Tihs8VS/nTxIvw8YJcjdqUTlAFb6WiLGDlrNZ4YfbR9X+44u
mvYMRgtDlRkzz4MofeHR8emi5cvul04s
=IzSP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig