Meedere kwetsbaarheden verholpen in Mac OS X

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meedere kwetsbaarheden verholpen in Mac OS X
Advisory ID   : NCSC-2018-1074
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181206
Toepassing   :
Versie(s)    : 10.12.6, 10.13.6, 10.14.1
Platform(s)   : Apple Mac OS X

Beschrijving
  Apple heeft meerdere beveiligingsupdates uitgebracht voor meerdere
  versies van macOS. Deze updates van het macOS-besturingsysteem
  verhelpen een groot aantal kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft voor Mac OS X Sierra 10.12.6, Mac OS X High Sierra
  10.13.6 en Mac OS X Mojave 10.14.1 beschikbaar gesteld.
  Voor meer informatie, zie:

  https://support.apple.com/en-us/HT201222

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXAkRQSZzjw7WtN6KAQgYHwwAo9MnuDeKt9LsoDYXJAfqST0Ql9kFusPk
5gCCdzqHmGC4/35cbB7US1o2k/IY7N4+XGeCSqNo4hAjraaYk4XelRAb4x0p8fMd
nci0OS73+C+xnZToBNYSV6e/p+ItEXwsEH2KnE6P+o0J5kgtitQPa4YDN62dUb3w
eWc7I2dPEQ57/3spJVbCJg+L/+Ig9ayDwfuD3fZ09gkXLkSkj1rNtgCqEI2qxWxI
1O72acmgpF3WrT/hz959t/0541kvj0UUQGLPqVAOSjN7d9cxp8ZFLGSooF+i0X5R
ihvpZeKG/1FaYzcoWEfxt1EUQRJo1uz/dwVNm2LhfM/HZ/sF+JTfs99sFQLNlsjy
BzceNnZbfOEpzpiVUkii2YOGaYa/mI/SCDkmkt84SrHXD8FYJlcfqPHKbHKJCQL4
x5J9+mwX9lIp1+SAmxgyZ3mFqposm+46I1w+PUYBPEpdSWiN7VH6X0dtccg3ViLd
XVk5wQDF+OjfS3DPePeRy9mLo8k2Z5gN
=WI9B
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig