Kwetsbaarheden verholpen in iOS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in iOS
Advisory ID   : NCSC-2018-1075
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20181206
Toepassing   :
Versie(s)    : 12.1.1
Platform(s)   : Apple iOS

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iOS met het uitbrengen van
  versie 12.1.1. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  toegang tot gevoelige gegevens en systeemgegevens te verkrijgen.
  Daarnaast stellen de kwetsbaarheden een kwaadwillende in staat een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen en willekeurige code uit te voeren
  met root- en gebruikersrechten.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld. Deze zijn te downloaden met
  behulp van iTunes en over-the-air bij het gebruik van WiFi. Voor
  meer informatie, zie de Apple support website:

  https://support.apple.com/kb/HT201222


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXAkRMyZzjw7WtN6KAQgcLgv/cibDDCCGahupcV0+IFp1OXLsw6TMPB3q
AQ7ZMjHlv5IbOpQCaiY7B6CwTadWtPUQsiBZj7zdN1KcVuZwwzUlLzsOC8JL/acK
Z+W9T1mzUnFLBdJe4j2NCxHVFpGdu1u4XOGCA6Z8lfVRaS+XewVabklAOxEZBgpQ
UQ00wxtCecgZRvgycjKtbOe1NvPAw6T70sJnNYrTgp0HKFXs7lqtlLnEhPw4VbX9
DCk3wVQ7riDjkyhHY2BOjllyoIyaVhdiX0rZ5FvQC0dUGc6gFLxOx2prcaXSpxS9
CLaFNYBRmJ0hXoxVDNNJTD3YQJ6LR+cFgQq3XbjLlXfGLP2etKXfoz3k5UUjVFbB
n6QVeGWRbztvrq2k1ERJlqPrQi7JuFKd7yPVCd9Jf4Tp/pcQG4ZWNNy2Uk409fVx
F3bQsVei1A2YGA2viH2fzts6X1tEyaZgM95kqvTdpZQ5MkdWPxpwp3gfOzbsw0/e
A0gbRbcf2EHyoLeH2vGiUdcrDXngbwK1
=B2Lc
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig