Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PHP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2018-1077
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181207
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : < 5.6.39
         < 7.1.25
         < 7.2.13
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in PHP. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service
  uit te voeren of om willekeurige code uit te voeren met de rechten
  van het PHP-proces.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PHP hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van PHP. Voor meer informatie, zie:

  PHP 5.6.39:
  http://www.php.net/ChangeLog-5.php#5.6.39

  PHP 7.1.25:
  http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.1.25

  PHP 7.2.13:
  http://www.php.net/ChangeLog-7.php#7.2.13

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXApenCZzjw7WtN6KAQhpNwv/eja/sZ/MtbnSjq0I+h500DRC1tXxZewH
cAuFwOfKZBi6FWpSTb7S817OtSTnh/orMVsnE2Pb5jNEf1Z6VjQGAPojwRsTmlvX
qtOQUtNSLT40xqcqFygwK4ceBEkI8k6EjIsXdDhJdFe+6wZ4dhjz4of+GgFArIcv
OHD8XDzTE70Ns6jp9jXh4JtuxdtV/ZV4dO2J3Aof6HEr+kGe/9ujQSkZlK3tEMxd
h0ML0uAKORQVY92lnnrVeie5dkWk1Oa8Lvc2lkLc3lgPc+mw8EXzcICRJfB2PJOS
1opJa3wSe0Pf/ffFjjvs0ZUA4DFppYujNpwgDgEYdLyhrfnVzOoItDgkVo14rHlN
4oubZTPuBbIyoDmFU2j5ZXU+nUA2eK/0+25D2lR8s7OSeFmlo5ri2s8JLGV8UrrG
jF0wpmH3WhYAiWqFvlCM+2VNKFQ7mm78k9wc2ssoFxFEqtEh431sFz4iHZYGrLUl
69WXqnC/9sZMkdmEKXtD86ZEC2YxpWRR
=Pgid
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig