Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2018-1078
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1957
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181207
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : 9.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM WebSphere Application
  Server. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken
  om gevoelige informatie te bemachtigen middels een onbeveiligde URL.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in IBM WebSphere
  Application Server te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van IBM. Voor meer informatie, zie:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10744247

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXApehiZzjw7WtN6KAQhxBwv/dodgiq5C+6T3acktZ0UigpjtdRx+NZsl
DGo9zXfVYiKYd2rCwnPQhXhZVTYOozs26bwgN+qVTeQNXRqK2RH4it3QKMM6DxEI
nmdhsBtO/TDsOP7WMJe0vK5h3yjgaMTmNN8sZ5ypwMwVtHcJOvtlNU2uV2BOgfgK
qeMW9eFxYZ/ptP0+xF3ldaE73or8rUksAbpgHrSMjlNSJnIcosAs0WqUVAa2/XER
Ryd5Q31pFwaTSB2TLNFfc7CtyXPhQWLbUM7snrGfc8gtOYN77gYUPs//+Y3lQbiM
gyEXVy2fpSXuVPfubiGNS15Q6PyxuWFZ04pkfzwHYQP8Sd/dVNcn/5pB6ZwTK1On
/jT4W213Ckic7ZHX4H0YMyoJukQs1QBQlR4bJG2nEyd3nfEu8Y+Ox/8/U2mCOsJE
LdhWa66QkPtG61ONbeXQcFJNvnl48No+eqN0jm4XcgYH4TiJojcLDFHRd/hevT4X
GycH0nY4bv01Xh1bmfCXXc2KyTH6PCci
=x0wq
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig