Kwetsbaarheid verholpen in QEMU

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in QEMU
Advisory ID   : NCSC-2018-1079
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19665
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20181207
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in het BlueTooth-subsyteem in
  QEMU. Een kwaadwillende in een gastsysteem kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service uit te voeren op het
  hostsysteem.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van QEMU hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van QEMU. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/11/29/1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXApeayZzjw7WtN6KAQj65Av+KjZX1zexLHR8U4WZSFacTWypNNotwtNc
qTyyctwdCBW4zyzmyJf7fxW36iYf84y4utHjQYs5Y5vheFjudGn+Jtm6leGQX3BF
0O74rVysuOOOIeLRszBBo6/h7onk2J/AqDrZDXX4oO2DOmSMQ23uQu9kKngwf7Su
ZscJWmzsm5USWeXc9V/WnzgQT/XfUlLnGbTV9V0d8LcMvuvAhQdEfNRk9tlSyT0p
GVRdGG+e+jQi84w+cjQbSyiODekEvPa5eJfmlCatxE/yjWtFU3G9MDiFnUnCsKF/
P+N3uXHIDdZnLMIBDT6wpEzsGQ1fO4WzR1jLAYosq0Xa3QovDWlUWWc1tW8DAsOR
36KTqpolSW+JsTPFumSP28p2DyrviBK7jLdsrDfP5QU4e0BzcbhVGtz2r1JTG1I0
mY9+417ehKzhtsGkMmbleTphP+w2/W0QRjkYAXyKKDk2IveyaU1+Z48nN7JvaAEa
1lHler993ZMwrNJDmd0WaOwoWCsUK1Ko
=6Jfp
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig