Kwetsbaarheid verholpen in GitLab

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GitLab
Advisory ID   : NCSC-2018-1080
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19856
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181207
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : < 11.5.3
         < 11.4.10
         < 11.3.12
Platform(s)   : FreeBSD

Beschrijving
  Er bevindt zich een directory-traversal-kwetsbaarheid in GitLab. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige bestanden te lezen op een GitLab server. Er zijn nog
  geen verdere details gepubliceerd over de kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van GitLab hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van GitLab. Voor meer informatie, zie:

  https://about.gitlab.com/2018/12/06
   /critical-security-release-gitlab-11-dot-5-dot-3-released/

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in gitlab. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD
  ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  http://www.vuxml.org/freebsd
   /9d3428d4-f98c-11e8-a148-001b217b3468.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXApeUCZzjw7WtN6KAQi2ugv+P1ZwWpKsDuuLxlhwD9jEQGMtkL0sLdGK
dhs7iY200i8zAtgfyi0gUVw7+YGX/tebMkcUMtdc6E0rFaR9X6LZNbs4cbSmK84c
ISwVNb5ffUwoL0gdvgoo/2uWX2mlzErOHdbh4VyPuodfI18Bo7H9E/C86aTwckoX
Y4m9R25yqNXX8E2VVJCqlf0w1feAHpKbKyRRYs0KY4DxnOnB6HaeR6XTnUlrAcC/
TDsiuRCmWCbP2fq3q+My46L9B2KF/2y5S7VDZIr03aypJTZJS72BXDgJ6nLFJqkX
LcDQ65keXBkJYCqrfVaZeVGINXEqlJL9xWcxKwOhDCi6XM3IHx9K7et2MHMFrDK6
TdgmKhNck6vVnsDGH+kAJIAj3RK/zUCTvqbSz0/IUJCiYF3+xziXGPBl+5P+X6gq
5phSINhFDfj4wT46+2ikDiKO7olDXyLXHCYgXG3Wbh4PmoFeyws+7Zues0j9RUGz
mtMHjzSHgGlE3Fbl7d7SkVcKZ0eYcCUi
=WePs
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig