Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2018-1098
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12405, CVE-2018-12406, CVE-2018-12407,
         CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493,
         CVE-2018-18494, CVE-2018-18495, CVE-2018-18496,
         CVE-2018-18497, CVE-2018-18498
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190125
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    :
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  de kenmerken CVE-2018-12405, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492,
  CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498 in Thunderbird te
  verhelpen voor Red Hat 7.0.

  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  Thunderbird te verhelpen voor Ubuntu 18.10, 18.04 LTS, 16.04 LTS,
  14.04 LTS.

  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft nieuwe versies uitgebracht van Firefox, Firefox ESR en
  Thunderbird om kwetsbaarheden te verhelpen. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om een beveiligingsmaatregel te
  omzeilen, om toegang tot systeeminformatie te verkrijgen en om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren. Mogelijk leidt de
  kwetsbaarheid tot het uitvoeren van willekeurige code.

  Voor Firefox ESR zijn alleen de kwetsbaarheden verholpen met kenmerk
  CVE-2018-12405, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493,
  CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft nieuwe versies beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  Firefox:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-29/

  Firefox ESR:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-30/

  Thunderbird:
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-31/

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld met de kenmerken
  CVE-2018-12405, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493,
  CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498 voor Thunderbird. Daarnaast heeft
  CentOS updates beschikbaar gesteld voor Firefox ESR om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  CentOS 6:
  http://centos-announce.2309468.n4.nabble.com
   /CentOS-announce-CESA-2018-3831-Critical-CentOS-6-firefox-Securit
   y-Update-tp4645378.html

  CentOS 7:
  http://centos-announce.2309468.n4.nabble.com
   /CentOS-announce-CESA-2018-3833-Critical-CentOS-7-firefox-Securit
   y-Update-tp4645379.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Firefox ESR beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12405, CVE-2018-17466,
  CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498 te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4354

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Firefox ESR. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  http://www.vuxml.org/freebsd
   /d10b49b2-8d02-49e8-afde-0844626317af.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12405, CVE-2018-17466,
  CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-12/msg00060.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld van Firefox ESR voor Oracle
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3831.html

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3833.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld van Firefox ESR voor Red
  Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3831

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3833

  RHEL 7, Thunderbird:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0160

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-12406, CVE-2018-12407, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492,
  CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498 te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3844-1/

  Ubuntu, Thunderbird:
  https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3868-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEsxBxQifX8uZ3tsAQgWCQv9HRc/IUOk7gSaSBBb0mAp+Bp40GXSyBPF
z1dzI+LhRJuYEFD+KNqkdvG4zgWqcdLJ6277S5pfTV8DfS4e8Z7vIIBNVeVXzzB4
FU8htO6psD1gf7L5c9SXj83vOgXt86jEmeoKAf7wvu7TP0Ca9AD3ypJ/JTi09rk+
I4hNHz58XuDjY4LR/Kr1QVBnMwyYGadTYbf4DyEDiYEFWU2d0dy5aMFV7+Ju4loS
PyUTpQKi9BE6qFPfOQX+avSb3SfVUFo6ek2hVp1eZfNZ7XqP8K8qalwPltrEKTRC
h9K2S03+BtmkACskid2Wdf0QK8t1svRyPGKxE06w3pvH1L1CrYsx+q7xFVmlp638
s5UJSZqIKoyij3e/kji6en8s5Rj39tBSmENWjWqhKptTAYGbZ9Kn+/ZDWwSXs6Es
vWAdvWKOePF/nlLHIIuZB0lmNjPOj3QpuXgNwLrOeb8zEN8VPvs0fzZDA92Ict8q
o3ppclE5flr5vz7CT2wMqRFP7GFNXYG3
=X9KY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig