Kwetsbaarheid verholpen in Internet Explorer

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Internet Explorer
Advisory ID   : NCSC-2018-1121
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-8653
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181220
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
Versie(s)    : Internet Explorer 9
         Internet Explorer 10
         Internet Explorer 11
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Microsoft heeft aangegeven dat er actief misbruik van deze
  kwetsbaarheid is waargenomen. Vandaar dat deze update out-of-band is
  gepubliceerd. Voor meer informatie, zie "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheid verholpen in de Microsoft Scripting
  Engine en Internet Explorer. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van
  een gebruiker. De kwetsbaarheid is op afstand te misbruiken door het
  slachtoffer te bewegen een malafide website te bezoeken.

  Microsoft heeft aangegeven dat er actief misbruik van deze
  kwetsbaarheid is waargenomen.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft out-of-band updates beschikbaar gesteld waarmee de
  beschreven kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze
  updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de
  installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /CVE-2018-8653

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXBty+yZzjw7WtN6KAQgGfwv+JtmtZ2v8e4KVsxGwx3jeoH7X4n+5eQQZ
GLokhLcBYY74UKLX7052pwnBCQgRR2mmSiNwJ0A0ptKxs31kqRBIUuoedWrr5W9B
QoD4I58Sh/TcqsbttCDTO+Pq8e1Np/+57g7Afweoq6f3v10aj2TmK2rT/9MbiSo7
lfu1DDS9HrF2kpXra0Bh7kUEcMENDQkkiyCMGWTqaQn9IbRvPdKMbAfW6d+6oNzh
0JT+bsJ0cyCbb/uXymCOt5TQd2syX6nF+zl+c0zOmFGwmNch/n1D9NGxnc2LiSg7
ITXEnSPc4KsHA6Go1dQZRTUMwvPGb2OY4HBlt77+FbsY72thXOg9jlxRydXBlEf4
D80NI6CbUrea+7hMOB338opjR6HTlUZkiPRRdr83+vCoHSfHW+jz9MVCcYrfZbCf
aKKc66rCOHIM7oV0e5icAriWUmb3yQXOYOvczLPU5aZEcTaCfr8XbdfYBWFshjoT
j+MJRaHB2E79Bny4YCna9zBipnHo3wAg
=2KIw
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig