Kwetsbaarheid verholpen in Kerberos

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Kerberos
Advisory ID   : NCSC-2018-1130
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20217
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190125
Toepassing   : MIT Kerberos
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld
  voor krb5 in openSUSE Leap 42.3. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in Kerberos. Een geauthenticeerde
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  een Denial-of-Service te veroorzaken in het Key Distribution Center
  (KDC). Dit kan mogelijk gemaakt worden doordat de kwaadwillende, die
  een Ticket Granting Ticket (TGT) met een verouderde
  versleutelingsmethode zoals DES, DES3 of RC4 heeft bemachtigd, een
  S4U2Self-verzoek verstuurt naar de KDC.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /2KNHELH4YHNT6H2ESJWX2UIDXLBNGB2O/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00019.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEsyTRQifX8uZ3tsAQinbgv6AhIFLqGJe0XdJu1UPe+OtVY0pV4zlbGe
kLcanH749A3gJk711GFhCE+3BNOvoC8oIr7tAza9/hbMxcUXhnXS5hLvyR3cRi12
1sG8/5bQNK6zwe7FawYNirXXcYBUIl9vRvXfa+EYZJHD0Q8p90/qVBlxi4Hvb9Dk
q5NJLzCG9Q76zVbeswU0PGE7cV/v89mFNh4yNrvuMKnGoqHKPFVzW7YE6kxwtntC
WCCaCGHcDKCOYNABUxeK7a7OEpEnWvWHG8VVgp+XQKQXLC5dltyfSvGlqE1p2t6a
s8K1a4eatHUxUHU+gsuUagtF2wHy6izWipOkEodiQDcN0bVlE4edfKQXC86mvblA
vIvnvn0Ug+H07BGRG0aexlsyaeqvZ67nUGc2eZ70AHdPCO9hRS0oF3XZj6iT71sJ
3Y80L80zogWXD6FDDNszOcSDfqBjg+jvloNVMCRVgMD6r2XTc4Kj0gYp6btOCMil
t5qwlo0VVhAiAVmPCcC2pZNnVlRWDFBE
=YIWP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig