Kwetsbaarheid verholpen in wget

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in wget
Advisory ID   : NCSC-2019-0006
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20483
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190412
Toepassing   : GNU wget
Versie(s)    : 1.19.x - 1.20.0
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         FreeBSD

Update
  FreeBSD heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Wget. Voorheen stond in Wget
  standaard de optie '--xattr' aan, waarmee de URL en soms ook de
  referer van een download wordt opgeslagen in de bestandsattributen.
  Daarin zouden zich gevoelige gegevens, zoals gebruikersnaam en
  wachtwoord, kunnen bevinden.

  Deze attributen zien er bijvoorbeeld als volgt uit:
  $ getfattr -d -m - test.txt
  user.xdg.origin.url="https://user:passwd@download.example.com
   /test.txt"

Mogelijke oplossingen
  Er zijn source-code updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid
  te verhelpen in Wget. Zodra updates beschikbaar zijn voor packages
  of (Linux) distributies waarin Wget is opgenomen, zal dit
  beveiligingsadvies worden bijgewerkt. Voor meer informatie, zie:

  http://git.savannah.gnu.org/cgit/wget.git/tree/NEWS

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in wget. U kunt deze updates installeren via
  freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /a737eb11-5cfc-11e9-ab87-8cec4bf8fcfb.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3943-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLCIPn+MTEyIH2VcAQpIWwv+POZv4LpcegCfOWW/d+hGY1SfdzveaMg7
oJCTvITyR9Me+DWK2wi5jwgJjuoQJ5S5VCuBAypjVEvfW1RMgdimRgjlbFrU42ee
wqpfXAYAKDVks1BB9xdStCz4ej2ClRT0JfQ89QX9gql2cOp7Ky8mRa0vJPrnWhUZ
P/0wNiNrZxvOKkWYon/vypUlSa//hMsJT993kwTpWUhAUqrWOkBhoBv7U7lnbsmp
+yQtG64XfNUSgpW4rjF8zRyW9i3sWnMJy++pu8bgjBGHYU52qrsp90WOsG0DJ1fL
8g6kyJuPaU3MWj5z5nZSCLUs+zYbOidB5XG2ht9nGsG2XIJyHM/Lul0KAIT+JQnP
ErWf+M1tydeNOyPnVPsrQQ9iLKylv1QVWySEXfitla3r34yrUxEhBlZ93VQkwdyg
rAeTOQNyQLkqEGOJyU/w6HBJNW/VHBxcNtSvoQKldBwLwxVs6ff7CwA916VXZJV/
NWwRgoN1Os+AuMzDFRhIAuc7p4Z8k4tC
=Wq1J
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig