Kwetsbaarheden verholpen in Xen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2019-0007
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-13672, CVE-2018-10839, CVE-2018-17958,
         CVE-2018-17962, CVE-2018-17963, CVE-2018-18438,
         CVE-2018-18849, CVE-2018-18883, CVE-2018-19665,
         CVE-2018-19961, CVE-2018-19962, CVE-2018-19963,
         CVE-2018-19964, CVE-2018-19965, CVE-2018-19966,
         CVE-2018-19967
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190414
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Xen Hypervisor. Door
  deze kwetsbaarheden is het mogelijk voor een kwaadwillende om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te verkrijgen tot
  systeem informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van xen beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15595,
  CVE-2018-19961, CVE-2018-19962, CVE-2018-19965, CVE-2018-19966 en
  CVE-2018-19967 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4369

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met CVE-nummer CVE-2018-19967 te verhelpen in
  OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of
  de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04
   /msg00057.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11-SP4 en 12-SP4. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE Linux Enterprise 11-SP4:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-January
   /005012.html

  SUSE Linux Enterprise 12-SP4:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-January
   /005011.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLNIVX+MTEyIH2VcAQpwsAwAldxz5MLETSUg8oTj4r82cpBkpyLDtpnm
M1N6+Fazv5N7R+lYTqL+uQj8XHrT4E0RGTeS83WS8cuXjIS1GeN2gdVKJmf0wHIA
zik+JCygXCAs+RDLu2hbRL11UkxYwhwfqjQIoowYjykZT5ilKi0hT2NQv9sPBWJ0
7sfdZwdJ7LS/ClkQ3+URiKqSeJHJ81UlXTvTrJqJ/3xaovPtx94eepfwXq9BOaDS
/To/I3xWb2u/zvqhwcXPUyVtvXpADw1c9lCfzMaia55vMFn+BqA8H9bpYWrE7LSh
NypRZCy2UfykbqrmuM3Hf37lTHhDmaXSb2s+y4buR1E05wY9vkoDHfEuU6543WkR
kYp0vai9lpyOetcSJuk1ELrfpAuaZucZzoLWoATzmYS4l/cgKDZgrWbYQENPqc0g
rpKHKoA4CSK+0aJJEAqxtAZD2Fm/6/zN+hWMeZ5jQehT1KLxUiDRSaIoZl7xyBBu
FKcIwQY/W89SMuAVnMHkL+NahH9uT4Ql
=koNF
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig