Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2019-0019
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0539, CVE-2019-0541, CVE-2019-0565,
         CVE-2019-0566, CVE-2019-0567, CVE-2019-0568
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190118
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
         Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Voor de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-0539, CVE-2019-0567
  en CVE-2019-0568 is Proof-of-Concept code gepubliceerd. De
  inschaling van dit beveiligingsadvies verandert niet.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft Scripting
  Engine, Internet Explorer en Edge. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om verhoogde rechten te verschaffen op het
  kwetsbare systeem of om willekeurige code uit te voeren onder de
  rechten van een gebruiker. De kwetsbaarheden zijn op afstand te
  misbruiken door het slachtoffer te bewegen een malafide website te
  bezoeken.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0539 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0567 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0568 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Internet Explorer:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0541 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Edge:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0565 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0566 | 4,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Voor de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-0539,
  CVE-2019-0566, CVE-2019-0567 en CVE-2019-0568 is een
  Proof-of-Concept gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEIwQH+MTEyIH2VcAQqZywv/RiZcZluZtkREwKaNaQHGOSVl2X+ECfYL
kBARNgH5443BKlcj3BHc0S2XjWfWEjugZgjIMlFp/a9YEFQmfQpwTA3uDJM8Kou5
RpcM9f7tUJcW4ySFDxGaMTyumQ3qkSgofOhA9qpftspACraddDWkcp0NAnlzM1gj
oa0KeowAZJn1IpJMrj+G9ef1s7IjrZjM39lpTVf4U9MJlpZ3b8q3oD/gB1eqQQnV
jlM8Gs/byQCxOSq/AHsyzgPvIIj+kOHeKPUjDZw6CohI3aubWDqhxvQmZNRWvIwn
tFa1APwz839LMvICY2Oaq6IyVyakk+RpkGImwZp0FJMYbiwiEgtnfdAOSpwx/sqW
6cdxrFcuXDN0w9yvRXdqYXJ3yuiELxxavuACipG7PzfIiOt/7v9TSZmX5ExwIDvY
R2+egXzGbhwQ6KYzlRbkfE+3CfMJb++tpss6vc+UiOWa1p4u93tQ2MNXz8bQEVgr
Vj1gre/Lvw4qPa8BbF4n82Cvf2TADz9g
=Nmtt
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig