Kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS en IOS XE

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS en IOS XE
Advisory ID   : NCSC-2019-0027
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0282, CVE-2018-0484
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190110
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Cisco IOS
         Cisco IOS XE

Update
  Het beveiligingsadvies is uitgebreid met een relevante kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2018-0282.

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in IOS en IOS XE. De
  kwetsbaarheden kunnen gebruikt worden door een kwaadwillende op
  afstand om een beveiligingsmaatregel te omzeilen of om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0484 stelt een kwaadwillende
  in staat om op afstand een SSH verbinding te maken vanuit een source
  IP binnen een VRF, ondanks dat er geen VRF-also configuratie wordt
  toegepast. Hierbij heeft de kwaadwillende wel valide inloggegevens
  nodig om toegang tot het apparaat te krijgen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0282 is veroorzaakt door een
  fout in de conditie van de 'state' tussen de socket-state en
  transmission control block (TCB).

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2018-0282:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190109-tcp

  CVE-2018-0484:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190109-ios-ssh-vrf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXDdI3H+MTEyIH2VcAQqR3wv9Gv+g6K2JKQ8VXKeIer4X/5VomcnL48um
0jVIaVFSpoA+fQZPvNAvbEk7aR0g42DXz6UsR8B+3VbIoojwYOizBPs6eaokXp5m
+L0twXNnsNBqCZP0f4oyctd931vA7QAd3ads6bWNUz8iwWNrzZ7SexH7iUSfstpO
Jttm+TxA3t4pMFJZfYvhnNL8WMqZRN9/f142R/HY+vLxsUnvbflL0JVvEB5jUMM2
OaDxiW/RyfQ5xsKx88xR3RQ6bLwxdjJzNkQ9Bq/s9ZxfZJEVry7DIpZPo6S8W5HG
V/Jm1nscquwETE/jtnpjS70x3KnHF2NqP8WH135tOH1aUo4sKxGj0NrN6VvyPVnX
2Jfo1m7WD26VUtL9+zVbCnAa8QVG7aSplpilWwYVq3Uw6s7t1eL6fRMOvJ23n+rs
i6CkD32q1HNTDUZH6UPmXyVFRS9epJIFOGuk3XFhP7WWL17GsO0BjKrHsFEnKyhb
LFKefH1LHUYEwAQ2W3RF83/Iu4ZPYulJ
=xDOO
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig