Meerdere kwetsbaarheden verholpen in nss

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in nss
Advisory ID   : NCSC-2019-0028
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0495, CVE-2018-12384, CVE-2018-12404
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190215
Toepassing   : nss
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-12404 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in nss (Network Security
  Service library) in Ubuntu. Hierdoor is het mogelijk voor een
  ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om een replay-aanval of om
  een variant van de Bleichenbacher-aanval uit te voeren.

  Tevens is er een kwetsbaarheid in de ECDSA key-generatie in nss.
  Hierdoor is het mogelijk voor een lokale kwaadwillende om wellicht
  toegang te krijgen tot de ECDSA private-key door middel van
  cache-timing-aanvallen.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12404 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00028.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3850-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGapVn+MTEyIH2VcAQoKUAv+OXcXuQzX1ayMsOa7MuqY7hQKBwE51AwX
6qpE/qJqg5nBz131JQOspRSfqLn9HD2Sc+sYhvmIbvkt7303zyOoXN0BkqwE/PnW
cYEsw8wLIo0viBLEuj3ytCWjNrHsk2F8Y5RzXpMbhcBW786d/fZo5JPjKPasnPy2
J/t1Oqfd+Tq+AoW+8vtnJ7bIbGf3PZZvxhe6tLvwCkb3AJ/sBLaqINRXXxudn1ju
eF5uij4E1/ndBX9q52Z3RSXxfSV1RtaN4OylqtdUBSQQVrdJL3Kt+s8qk5LumRnq
pOew0OnMktp5EiXEvevFSiXYkhPC/RNtlxb08R7i/IjnbRZI7elqlqeozr9w5jsg
Br4oumUCzmNjEOGAngENfXdSLAiHYUGHNO6Q841L2t0aiL3AF3vJ0f+ULA+DY0+/
zB6SgKAN+cp8rcsBCrQ5CZ/H0WGNqLflT3CxfHe0W0ahzrP/okRnIThb5kpYvL7e
OJPnyalKT/nQoYBYqttSLYRosvpZmOCj
=Ra/V
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig