Meerdere kwetsbaarheden verholpen in nss

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in nss
Advisory ID   : NCSC-2019-0028
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0495, CVE-2018-12384, CVE-2018-12404
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190305
Toepassing   : nss
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         OpenSUSE

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-12404 te verhelpen.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in nss (Network Security
  Service library) in Ubuntu. Hierdoor is het mogelijk voor een
  ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om een replay-aanval of om
  een variant van de Bleichenbacher-aanval uit te voeren.

  Tevens is er een kwetsbaarheid in de ECDSA key-generatie in nss.
  Hierdoor is het mogelijk voor een lokale kwaadwillende om wellicht
  toegang te krijgen tot de ECDSA private-key door middel van
  cache-timing-aanvallen.

Mogelijke oplossingen
  Debian =-
  Debian heeft updates voor Debian 8 beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12404 te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/03/msg00006.html


  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12404 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00028.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3850-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH6U2n+MTEyIH2VcAQqKUAv+NDeuwGplD/1PZ5yGhAOtP5CKQ+IDbkeL
POfkgesx+74piMe4DYAb/DVBAv3EJ5j4JAxbhhSo7MymXw0DpNZ0OEm2LvEGhdkB
oeEg8E9x1ASqpOl5qDyEBZKLN6Eo91MI3ouoS7mAsCILQcq4uOnbqsqhc0WD9yHk
ExktVil4+bQxFyiVblYnlqGeTYgIP6IyArNRSc4YCBxSrAm21xbLZ1FRekPzoijy
eNsBFzQmu2UzmnKwyWZL8nqhHp60LA0NgAkTM5Rc50X0Q4Ev4T11fKMuEe7NtzSX
kd7w8duzzxoX+48iYiXHKaavBWXawNmbmVJX+cSxkTAj4FSFsngoi6s8FbF+Ffox
55XcyrOJWQgETVpHyHvjy8XkQTXsgjea8sevBznB4+e2pWnmTcPOnFPI1wTs9uzq
8COVT3obdSwJ8DvkqsS8WA1LWOOEw2k50ci/5KMMQ+FttDOLfi6HP0SrGQJu2U6s
zvWavp5+o4mfncgazhiRcckAxRTvsgmB
=wsMT
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig