Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in systemd

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in systemd
Advisory ID   : NCSC-2019-0033
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16864, CVE-2018-16865, CVE-2018-16866
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190111
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         RedHat Red Hat Desktop
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-16864, CVE-2018-16865 en
  CVE-2018-15686 te verhelpen in OpenSUSE 12 LTSS. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in systemd. Hierdoor is het
  mogelijk voor een lokale kwaadwillende om toegang te krijgen tot
  systeem-gegevens of om verhoogde rechten te verkrijgen.

  Indien er gebruik wordt gemaakt van systemd-journal-remote is het
  mogelijk voor een kwaadwillende op afstand om verhoogde rechten te
  verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  Momenteel hebben ontwikkelaars van meerdere Linux distro's
  aangegeven dat ze gevoelig zijn voor deze kwetsbaarheden. Echter
  zijn er nog geen updates beschikbaar om de kwetsbaarheden
  daadwerkelijk te verhelpen. De updates worden in de aankomende dagen
  verwacht.

  Omdat er geen patches beschikbaar zijn om de kwetsbaarheden te
  verhelpen, wordt er wel geadviseerd om geen gebruik te maken van
  systemd-journal-remote. Dit zal ervoor zorgen dat de kwetsbaarheden
  in ieder geval niet op afstand te misbruiken is.

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-LTSS. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190053-1/

Hyperlinks
  https://www.qualys.com/2019/01/09/system-down/system-down.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXDiR/X+MTEyIH2VcAQqHUwv/fvHco1ZjD3vPL9h+8yCsDxxBujIBOyUh
DRuzMrerEHQhnjSr546fPIHUTE1s9yK35hpBafY+ar7ULQl/hp4kfscxCYenNCUW
As/Ogj1ybupLidqHDjYb6inszdWmqoQJXvuHG1UJAmbxY0Iltc2/lDMDZO4iOjHP
TviUB06dpFQPqcy247h6fKCWY6ecHkq2+5bQKmmA/hDsH+rZuiGvn7cb9052l0AV
zW2vu9uShjAmB0zXGmavmJAt+k0aDdzaYIVEXB2ckjDDCjxQBOKmnBirQ+iMhyUY
P2gjVg/i92CdvgJiDScwaBtFXwCGFRN/A4Y3+Uhf/MWtH51tEDa1YKGloaumgSKf
xoQCWrQg7mp9dTGM0p7OEFkJ47479UodP3f1oP8CXuq5q1t9ZTifgEMdlEB21BSq
gHF1GZ6ddVmvLH+zkfR53bylSu+mpKYatXbWSOkcE6kokaATlkQMItjqOGdGgYFI
C+FDmBHBak64EX9UAdnLauaKFU3IMDn8
=1ZV7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig