Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in systemd

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in systemd
Advisory ID   : NCSC-2019-0033
Versie     : 1.05
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-16864, CVE-2018-16865, CVE-2018-16866
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190204
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         CentOS
         Debian Linux
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Desktop
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Voor deze kwetsbaarheden is een werkende Proof-of-Concept
  gepubliceerd.

  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-16864 (CVE-2019-3815) te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in systemd. Hierdoor is het
  mogelijk voor een lokale kwaadwillende om toegang te krijgen tot
  systeem-gegevens of om verhoogde rechten te verkrijgen.

  Indien er gebruik wordt gemaakt van systemd-journal-remote is het
  mogelijk voor een kwaadwillende op afstand om verhoogde rechten te
  verkrijgen.

  Er is een Proof-of-Concept voor misbruik van deze kwetsbaarheden
  online gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen
  Als mitigatie wordt er geadviseerd om geen gebruik te maken van
  systemd-journal-remote. Dit zal ervoor zorgen dat de kwetsbaarheden
  niet op afstand te misbruiken zijn.

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0201


  -= Debian =-
  Debian heeft updates van systemd beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4367

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-16864 en CVE-2018-16865 te
  verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-0049.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0049

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-LTSS. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190053-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3855-1/

Hyperlinks
  https://www.qualys.com/2019/01/09/system-down/system-down.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFfhQH+MTEyIH2VcAQoPIAwAiSwsJKp9rdX2aLKvqAQNWkDEXwqmEIra
kzOc9Qy92HHsaa7Zi3HeGSFoax1L4yJf+FbCD7/nNMkPnh7JAg+noZKBVXL19X6Q
XVeKT1hO/nlN/X8gVlC8lmL5inpBx4zJTPYc2oPpzqtLNAL5YgiNgrwSY0qqj6xT
vGgQvk4h0Ub6oJL6X1pt2BobCmSY00LlDwTHqXB92KVDeipU3j7mczwfBNZwwiGj
aNQu+YdZ7+Ev9chzogc8zwIbwPwJXTxrIJl/y7Zdu1R2dGeAN331DLs7m0dhvOKX
mxxQG2737Z/ot7g+Rsyqazq0smqKdLzuw/cFTH17wHIxcGNdol84GZmuToijfdQW
zxac2dPZmXzC8FqT2eWD6d0fLfxvpXl+oC6l8KAFoUBFhazjSeAZVCPxxUyF35Mr
wuscfaSSCEr/S/MvbTQRZ37IV30AMphNKEYtFEHPdNr4DPtgVAQZwFworMa7Fz3p
2c2Rh0Lr3gfXRjnNAAha9N765Xw/tehz
=TVtW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig