Kwetsbaarheid verholpen in Juniper XSR-series

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Juniper XSR-series
Advisory ID   : NCSC-2019-0034
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0010
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190110
Toepassing   : Juniper SRX Series Firewalls
Versie(s)    : < 12.1X46-D81
         < 12.3X48-D77
         < 15.1X49-D101, 15.1X49-D110
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Juniper SRX-series waardoor het
  mogelijk is voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om
  een Denial-of-Service te veroorzaken. Dit is mogelijk door malafide
  HTTP-verkeer te sturen naar het kwetsbare apparaat wat leidt tot een
  'mbuf exceed' error in de Unified Threat Management interface.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10910

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXDdI7X+MTEyIH2VcAQoJ9wv+OgOBCHIl1bfo/DrgcoNC6HKi/UKvWn2x
KIiVBYFpRRYddhFFvzddKTKGjxcEVD5MOFGQESfpzMUZD0vegDMvQy6AHpX7YaCE
geBJ3egrh/cxKU2WjPbx3dzPQzugyxj/3X0OIzkY0MckawgNeW9u6zYnWxmvLVFG
ITlsdkuHQPEhlwVmLDUYd/cqQQS3pPaCalLdtp1xc1NUIj9+w0rEFxTFruNNoUC1
SqdGErEOh9JN/7NcMks7UeC8+XYJR845oIHsyvtCIdViJh1acCXHw5jxOaTMKNbz
jRDBHx1rkZ1s3qQK4NUazV18JV+XspSc7SrE8mzZcmLcYMJL9fqIxtN9nrzBpKyv
8IaqFU/krZo/8uqKNeFfKx55YPaCCNNbHc0etttC8m3tk51AMWtKUSHb2tfvFa4n
oQtSq8GkeyFfxqrD1bbofnz6JPxndhn+mzbABFnuy5sUYPVItNxJuDORK4w10Jes
tDbGyHCXIhfj1XxmKisxXXkN8U2ZGQ/X
=Mwep
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig