Kwetsbaarheid verholpen in Cisco ASR routers

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco ASR routers
Advisory ID   : NCSC-2019-0035
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-15464
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190110
Toepassing   : Cisco Aggregation Services Router (ASR)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Cisco Aggregation Services
  Router (ASR) software. Hierdoor is het mogelijk voor een
  kwaadwillende op afstand om een Denial-of-Service te veroorzaken bij
  enkele services van het kwetsbare ASR-systeem. De kwetsbaarheid kan
  misbruikt worden door malafide broadcastverkeer naar de router toe
  te sturen.

  De kwetsbaarheid is alleen te misbruiken op Cisco 900 series ASR
  routers.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates beschikbaar gesteld om deze kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190109-asr900-dos

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXDdJAH+MTEyIH2VcAQq9nAv8CJN3pYNfiAMZOqYEC7O9VxS09tAIase8
uZqZv+41hHK9LSSX0edL68HG/l9bTbMZ2i7dV2rIPSHOjHEg3VFI/hRBlCLLE5NK
74lFnpaC6Ac1ipWHncNKz27ytDdCrI6ZiJVNFOLrTypISWaHDpXcB46JF0jxotr5
Q97t6Xb80PFcbv0HyhswxNPGqnLtZ5vV461nDnCEIrI5NrklJW+LZ6dv3QLcBHr2
AhzJZp8X/Y9PwokUrUhkfPR7hB9DRZd+YNlnqVj6+qb16sLkB7kr0oeR4KfdWe2K
VzcWfJRZq/Xu56+BKe/tSHDaUZqWBx6u5rO0X8GncUUkqGD3onuZoiTt+aCqHPXr
upN6RybDv3PeekWixtZtDLfYzJKKohQVv8GANAsELSKLZgux18lFq3bVlTulDwIV
X0oVBHcQLTB4hTU0kKnt7+D+xH3pPOYJO/HpwUks2rd9W7Y4CAwNq+5wYNFrtBw7
AWtGdfFqm0LpUFXmiGsoBtlwuT7entXW
=MjH6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig