Meerdere kwetsbaarheden verholpen in LibVNCServer

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in LibVNCServer
Advisory ID   : NCSC-2019-0036
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6307, CVE-2018-15126, CVE-2018-15127,
         CVE-2018-20019, CVE-2018-20020, CVE-2018-20021,
         CVE-2018-20022, CVE-2018-20023, CVE-2018-20024
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190111
Toepassing   : LibVNCServer
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in LibVNCServer.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker
  of om informatie van het systeem te bemachtigen of om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190060-1/

Hyperlinks
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190060-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXDiR8H+MTEyIH2VcAQqe0gwAi6PbkK+dSInnO9maiSCNLh5MbMOSzuy8
AMuUWejz1AZ5ysedjzb98tMUO6mWDv7wbhOLHZL1WzZZtuBpY2qHsWncrmd1OjB/
m48JRWCtCRRbYf4FNn13aHFDvv4UlQgf9pLa25LnhCOE+u3U3BWqEGv7s6hHy4Af
QD4F/aNvGQ1kunROmpiiiKAqp+ClLMS9fHXUZIDTgvKxPBREAPj21eOshzN60qxb
290xKPmnlSo5T84hoSOlHTtc+DlDbs2GfyoXQx5TCr8i7vm4sK/ltwgHNr1fiNFA
qMda6v5eOwtAtmzIju4DH3xAb0ZGcTx0Kcx6iWSxKSlCxQ/I9StnGwqis3FX8Gok
bnnQ5T5XD3g89XspvvOMRAbhAsvzM2+eXNzWYPHfEsNhOcFoMJ3MLIWkpLU7aCD1
UTBghxUBJhRdDYbnYI1ImLtoyj9GSZBB1zW1xnSy8bovtc07zHTtyas6zAYaPChU
2PuNHnJ2kv9i5s2faJ70+vRLA1qZLljO
=PLOZ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig