Meerdere kwetsbaarheden verholpen in LibVNCServer

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in LibVNCServer
Advisory ID   : NCSC-2019-0036
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-6307, CVE-2018-15126, CVE-2018-15127,
         CVE-2018-20019, CVE-2018-20020, CVE-2018-20021,
         CVE-2018-20022, CVE-2018-20023, CVE-2018-20024
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190118
Toepassing   : LibVNCServer
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Red Hat heeft een update uitgegeven om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-15127 te verhelpen in Red Hat 7. Voor meer informatie zie
  "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in LibVNCServer.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker
  of om informatie van het systeem te bemachtigen of om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft een update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2018-15127 te verhelpen voor Red Hat Enterprise Linux 7.
  U kunt deze update installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze update en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0059

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12-SP3 en SUSE 12-SP4. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190060-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXEIwNH+MTEyIH2VcAQobkwv9G6uNhEIxao+bNb/NO7dEZrs88LBvVQ2D
hdWCrkcS7mP+1CDbCDXCRPi3G+vgfz66pQkAEFmDIRZqx0Gk8n+nZoJTlEVBGSW2
V1WDfADrcY+5zlNiNmVGHvVh9ooSjEFMdoaWMyg/+tcL89SGRtXxkMizQOyTD0dR
WGZvwVtRfK6O+jMkM5Q4oF67FKaIWjYrQynWg1aHxUm5nN1+B2ITNsQchw+9Fx5F
qhrAZ424f+3FRA0oKB8I5gr4J+PMgkh0jWSAQbQPLHZMt26PZvwhgllzHWIUihro
asZsE8MK7A8S4AFZnWDL+to/2P3Fkf2wDeW0XqQQm6AojlSp6CA/vJnDGkn9qCNU
yjG6+iosc9DZ1z7F5OPf0eGHGWQXf50xnjMeknbNvFtq1RjiRoVoVINahrPRU7ML
pXcELK8qpmSocCrOywuURTnJjw9PzTHKDxqaLoIbkbSVNv9DpGErMXWZn+KOBo8b
JbKX1zIqFd2O6ZIk4hHFlVF5GG/Eb/2h
=4G4I
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig