Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Unified Communications Manager

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Unified
         Communications Manager
Advisory ID   : NCSC-2019-0037
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0474
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190111
Toepassing   : Cisco Unified Communications Manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwetsbaarheid in de web management interface van Cisco Unified
  Communications Manager kan een kwaadwillende op afstand toegang
  geven tot gebruikersgegevens in clear text.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie voor meer informatie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190109-cucm-creds-disclosr

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXDiSCX+MTEyIH2VcAQoSYgv6AgLS9AhqlBZkIRnoOaVxpdCdXnqiKtMj
7u39fEUl3fH4i7SfoTW4zZeq6kGboazbsy559bNvAZdhWmmzBHNkvryIwW6m7AZ8
thXCWTqItZ0LTqHbTbZo+bwzr/wvX5dnK45eAbqiMEcWDJL/N7gryjgg/+/wtPl5
6rMBvMkdDG3koRLCX/pyOqwTV212W7x0rrETEsJL89HNtgEI5LxF6DUwx9vN3C5d
ii/pvT00810r+ZCITMziWhRP2/VAd3wzf2OgG32mYXZx5MnIMD6m8aYkFVC2/fPK
BnoxdbwSRgsobmpIx8Pj3glmahWzavmBjkDexBvFl4VyCKJ4QUhH5QFzOiqyo+gp
l6Yhh9Q45EZQmmTrqkLk1akWG/DYp1eslwniGXYwyBaTWbQg1C7WcLZwB+VN1oP9
+gCo4aXjfbBt2eRhYqSFceP8SG/JaWjycVJ7J0LsoRIXjBRdaQYxb+GNRoYmeepT
kYrG5aVDb4At5zd/nnHlk+V2zYqfcnLQ
=VQm2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig