Kwetsbaarheden ontdekt in signature van Microsoft Installer

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden ontdekt in signature van Microsoft
         Installer
Advisory ID   : NCSC-2019-0043
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190116
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Microsoft waardoor het mogelijk
  is om de Microsoft Installer (MSI) signature beveiligingsmaatregel
  te omzeilen. Het is gebleken dat het mogelijk is om aanpassingen te
  maken aan een gesigneerd MSI-bestand terwijl de signature valide
  blijft.

  Wanneer deze kwetsbaarheid gebruikt wordt in combinatie met een Java
  JAR bestand en een valide MSI-bestand, van bijvoorbeeld Google Inc,
  is het mogelijk om extra code toe te voegen aan een valide
  MSI-bestand en zal deze code worden uitgevoerd wanneer de gebruiker
  het aangepaste bestand opent. Ondanks de aanpassingen zal het
  MSI-bestand nog steeds een valide signature van bijvoorbeeld Google
  inc bevatten.

  Voor zover bekend is er geen CVE-ID beschikbaar voor deze
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  Voor zover bekend gaat Microsoft deze kwetsbaarheid niet verhelpen
  in de huidige versies van Microsoft Windows. Indien er toch er
  updates beschikbaar worden gemaakt zullen wij via een update van dit
  beveiligingsadvies u daarvan op de hoogte stellen.

Hyperlinks
  https://blog.virustotal.com/2019/01
   /distribution-of-malicious-jar-appended.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXD8YrX+MTEyIH2VcAQqTlQv+JfSFwJ46aKH0pfHnCcm88xcf9+s7kPbC
Po+FH3Fe1I8jp88Zv70MlxmcNUvkPtL0+RtEkNaogxvt5jXDtlRIUV/JnHB27Jya
+6ZwRT2loVV58sNKzkWjBiINeFI1P4MDHX8UTexydSX3/kqIDORGz8kQM9zA5Kw8
51hdrnmC5cDA+8HuLt3Syd4DSIp61S2V0l/UJUJzsncQEHCbtReX4qfn064+/BGV
GT7WdqldjVnbMRh+HebwhiU6zUDsofBTNJBGIB4DQerGTsMMgWmlwuLSutSoFH01
Vorgn6RlnDy3lXVuevrfiAsRruMfQ8N2zpDixHI+Ja6xvumxigMeFIj3I6hHwe25
NTIvg0qdV9ME0QbDLRMAHLdmIrJGrYv5yngaqKS8Aq02ll1c3WcfjaM04P9xu++5
rgsheCGfvz74T//mPeuqYjxx822fp8rmEZGc6ULrQMNfUfE2Rfhgde7wIWgXA1Ob
lRS2M9zIEJB9cr+Kahk/bpL/x5KvB2jd
=RLC4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig