Meerdere kwetsbaarheden verholpen in HAProxy

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in HAProxy
Advisory ID   : NCSC-2019-0045
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20102, CVE-2018-20103, CVE-2018-20615
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190214
Toepassing   : HAProxy
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in HAProxy. Hierdoor is
  het mogelijk voor een kwaadwillende met toegang tot het kwetsbare
  systeem om een Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te
  verkrijgen tot systeem-informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00018.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0275

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3858-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGWMtH+MTEyIH2VcAQomtgwAj72CQkLW4sbEiVbBn9txnCJxbQvPCMEk
okvp65ris1z3s1qBifiwi8xaQ03ehqy3SFBPVdeaeJt7bXfXcyB65VrNnG/z2vfO
zpB4mmc7G6DgTap5fjd48HGebMXmGZbTpa9K6dyXG91+Ns5/oETKJ6jBYGr3X+S5
laGWWiFcQU35oWRU9c5TjRmPEFfjZ4Ce8qXlKRdU3ZJStfyxQbxKI6U7FvYMJ6sB
CgaPkobLcJmPlM0wB1Dl5TI3Dcw5+2ozJ5slqj+g3YPC92QoHGcwxg862lnL60jY
QjvMM7PhIt2lJBU5R8YUoy8ZtmngP4SaPcHuW1JU5Xxf5ntUPYbZtuzfHwL/XXvg
SgVS+fvRGJIj3BE5fMKxfkTCrheH2Tv+tH2TSBnLfqJatqcX3hSV7c3uGlvqAJvf
AXNObet4CXci5h0vK9Y70lIKNPeVf0WXzOQrh49DXRXy35EuXwzG8gAwJwwt52AO
eG6aQWj85sORN3NuGdkDe0DjyAFHHFdw
=ZboL
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig