Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in scp-functionaliteit

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in
         scp-functionaliteit
Advisory ID   : NCSC-2019-0046
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20684, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109,
         CVE-2019-6110, CVE-2019-6111
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20190129
Toepassing   : OpenSSH
         Putty
         WinSCP
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Voor OpenSUSE zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden ontdekt in de scp-client
  functionaliteit in populaire software zoals OpenSSH, Putty en
  WinSCP. Hierdoor is het mogelijk voor een malafide scp systeem om
  bestanden extra te overschrijven op het client-systeem wanneer de
  gebruiker bestanden download.

  Er wordt aangegeven dat wanneer het malafide scp-systeem het
  .bash_aliases overschrijft op het client systeem met malafide
  content dan is het mogelijk om willekeurige code uit te voeren met
  de gebruikersrechten van het slachtoffer.

  De kwetsbaarheden zijn gerelateerd aan het feit dat de scp-clients
  niet valideren wat de bestandsnaam of directorynaam is die wordt
  ontvangen van de server.

  Tevens wordt er aangegeven dat er binnenkort een Proof-of-Concept
  gepubliceerd zal worden.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-20685 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /7BTRTRMCMO3OAWZ473K42G6BN2SJWZXG/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01
   /msg00036.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-201913931-1/

Hyperlinks
  https://sintonen.fi/advisories
   /scp-client-multiple-vulnerabilities.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXFBISBQifX8uZ3tsAQhaSgv+P0XQAA5IG3OSODr7HmCcKWFVO4BUQA//
GnAAIZjhv/egAFp8iEymAYaOY4gF4AHf1lrvpXWw23gXnEV2cqRTkaIUSKdHf41/
8rx6d/xiZomA9pMNUH05wCo1FA19oPh8xMb/XdQZ0vrN69i9j8ajiPNonocf5d2h
3aq9rmgT8wMgYCoYq+IdPmpd2iAg2futS3dnSwQ1J1P8hkPW9OJIQrDH5IRJh/aW
x3XycUabHRnojZGnbD27dfPqCSpUXphboAa6N/VX0s2ljc21kReZKBYgKWEpk/Qz
akyaz4XSQihAPe9mwGt1TVdWcKxk4y8WXMzgoXWvTmHS9r9jA3z8CjtpRVUv0Ac8
MDMuAqFgMy6cNFqVM7YG4OEhcH8RAktWUPdj5kb5uQHghnPXMqx35Ibpk9fQk6VX
tX28NNcUrKV2WBEXXvvJ8FAUfDDzGHKP4hiXmSeI0IdNKggvU0hiMv3+t/4DkZc2
zbJdcbWQ3u3t6QP4zHIcAfY02ZMBgNML
=cadl
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig